حضرت محمد(ص)

بشارت به پیامبر اکرم(ص) در تورات (قسمت دوم)
12/03/1401 - 14:50

بشارت‌های موجود در وصیت حضرت موسی(ع) نسبت به بعثت پیامبری از میان برادران بنی‌اسرائیل و نیز فقرات کتاب اشعیای نبی درباره ظهور پیامبر سوار بر جمل، دارای صفات و ویژگی‌هایی است که صرفاً قابل تطبیق بر پیامبر اکرم(ص) است.

بشارت به پیامبر اکرم(ص) در تورات (قسمت نخست)
12/02/1401 - 13:14

فقرات مربوط به بشارت ظهور پیامبری از اهل قیدار که در کتاب اشعیای نبی مطرح شده، دارای صفات و ویژگی‌هایی است که صرفاً قابل تطبیق بر پیامبر اکرم(ص) است.