ترس

12/20/1402 - 13:42

فرار از جنگ‌ها یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف خلفای اهل‌سنت است. این کار نشان از ترس آنان و عدم توجه به آیات قرآن است.

توانائی اجنه
12/01/1402 - 08:11

یکی از سؤالاتی که همیشه ذهن مردم را درگیر کرده است قدرت جن و میزان اطلاع از غیب توسط این موجودات می‌باشد، با توجه به آیات کلام الله مجید، قدرت‌های این موجودات، کم و مغلوب قدرت حق تعالی است.

امام زمان
12/14/1401 - 18:07

انتظار فرج پیامدهای مثبتی را برای شخص منتظر به دنبال داشته و ویژگی های مثبت اخلاقی و روحی از جمله رهایی از ترس و اندوه را در فرد منتظر پرورش می دهد زیرا منتظر حقیقی از اولیای الهی است و خداوند خود وعده رهایی از ترس و اندوه را به ولی خود داده است.