تاریخ اسلام

چنگهای پیامبر اسلام, پیامبر اسلام با مسیحیان صلح کردند
08/15/1400 - 13:56

پیامبر اسلام در عهد نامه ای بسیار مترقی بر حفظ حقوق مسیحیان در حکومت خویش تاکید داشتند و مسیحیان آزادانه مشغول به فعالیت های دینی خود بودند. اما امروزه مسیحیان با جهل به این حقیقت، سعی بر سیاه نمایی در مورد ایشان دارند.

04/21/1400 - 07:35

یک شخصیت نو زرتشتی، بدون ارائه هیچ سند تاریخی و بدون هیچ دلیل منطقی و عاقلانه‌ای مدعی شد که پیامبر اسلام، دست نشانده حاکمان روم شرقی بود تا حکومت زرتشتی ساسانی را نابود کند! در پاسخ می‌گوییم پیامبر اسلام، هیچ گاه مستقیماً با ساسانیان وارد نبرد نشدند. اما دو مرتبه با حکومت روم شرقی (بیزانس) وارد جنگ شدند. پس چگونه ممکن است ایشان دست نشانده روم شرقی بوده باشند؟! دریغ از ذره‌ای عقل و شرف که در سر و جان این جماعت نو زرتشتی باشد!