تائویسم

01/27/1396 - 11:24

سینما یکی از ابزارهای بسیار قوی است که می‌تواند به‌راحتی، باورها و اعتقادات مخاطبینش را دگرگون کند. در همین راستا، رسانه‌ی ملی باید به‌قدری هوشیارانه عمل کند تا در دام این آسیب‌ها نیفتد؛ ولی گاهی مشاهده می‌کنیم که توسط این رسانه، مذاهب و آیین‌های انحرافی توسط فیلم‎ها و انیمیشن‌هایی ترویج داده می‌شود.