ایتمار بن غفیر

منشأ هرج و مرج و بحران کنونی در رژیم صهیونیستی
11/25/1401 - 16:31

به اذعان خود صهیونیست‌ها، بن غفیر و اسموتریچ، به خاطر گرفتن تصمیم‌های جنجالی و نیز تلاش برای حاکم کردن عقاید دینی مذهبی، منشأ هرج و مرج و بحران کنونی در داخل مناطق اشغالی رژیم صهیونیستی هستند.

خشم محافل صهیونیستی از شکل گیری دولت تلمودی
09/26/1401 - 17:16

برخی از محافل و کارشناسان صهیونیستی از شکل گیری دولت جدید تلمودی و حکومت خاخامی در مناطق اشغالی رژیم صهیونیستی، ابراز نگرانی و خشم کرده اند؛ زیرا معتقدند روی کار آمدن کابینه ای تحت تسلط خاخام ها و شخصیت های افراطی و تندرو نظیر خاخام مائوز، اسموتریچ و بن غفیر منجر به ایجاد درگیری ‌های فکری و مذهبی در جامعه صهیونیستی و در نهایت انزوای بین ‌المللی این جامعه می گردد.

خطر ائتلاف جدید راست گرایان افراطی برای اعراب فلسطینی(قسمت دوم)
08/29/1401 - 10:58

رهبران ائتلاف جدید راست گرایان افراطی، شخصیت ‌هایی عجیب و غریب با دیدگاه‌ هایی احمقانه هستند که قصد دارند با تصدی پست دولتی ضمن تسلط کامل بر مسجد الاقصی، با فلسطینیان و اعراب نیز برخوردهای غیر انسانی و وحشتناک داشته باشند.