اقتدا به رسول الله

12/26/1396 - 21:45

از شاخصه‌های فرقه‌ی وهابیت به پیروی از سرکرده و سردمدار خود، ابن‌تیمیه حرّانی به کارگیری کلمات و عبارات تند، زشت و اهانت‌آمیز نسبت به اهل‌بیت و شیعیان است؛ چنان که گویا فرهنگ استدلال و احترام به نظز مخالف، جایی نزد او و پیروانش ندارد. او و پیروانش در موضوع عزاداری سید‌الشهداء نیز تعبیرات زشت و زننده‌ای به کار برده‌اند.

12/18/1396 - 15:54

چهره سازی از خلفا به بهانه‌های واهی، کاری شده که طرفداران مکتب خلفا از بدو رحلت رسول خدا تاکنون به آن اشتغال دارند. آنها برای مقدس جلوه دادن چهره خلفا به روایاتی تمسک می‌کنند که علاوه بر واهی بودن آنها، احتمال جعلی بودنشان بسیار است. علاوه بر آن هرگز این روایات، چهره سیاه مکتب سقیفه را پاک نمی‌کند.

12/04/1393 - 15:57

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، خود، اسلام مجسم بود و شاگردی مثل علی (علیه السّلام) را تربیت کردند، و اصحابی که علی (علیه السّلام) از آنها این‌گونه یاد می‌کند. ما ادعا داریم که شیعۀ علی (علیه السّلام) هستیم و به خود بسیار می‌بالیم که شب‌های احیا را توانستیم احیا بگیریم؛ اما آنها هر شب، نیمی از شب یا دو ثلث شب را بیدار بودند: «یعلم أنّک تقوم أدنی من ثلثی اللّیل.» سپس خدا می‌فرماید که ما این...