اجبار

11/29/1396 - 11:47

طبق نظر ابن قیم جوزیه، اصل اولی در مورد استمناء، برای کسی‌که قدرت بر ازدواج یا استمتاع از کنیز دارد، حرمت است؛ اما بزرگان حنابله، مخصوصاً احمد بن حنبل، چیزی جز کراهت را فتوا نداده‌اند، وروایت نقل کرده‌اند که صحابه در جنگ‌ها و سفرهایشان، استمناء می‌کردند، همچنین برخی از علما برای زنی که شوهر ندارد، استفاده از آلت مصنوعی را جایز دانسته‌اند.

07/19/1396 - 14:44

وهابیت از جمله گروههای تندرو در عصر حاضر هستند که هرکس با عقایدشان کوچک‌ترین مخالفتی داشته باشد محکوم به مرگ است و متاسفانه این رویه را برای به نتیجه رساندن اسلام واقعی در پیش گرفته‌اند، حال آنکه خداوند مسیر عقلانیت را در پیش رو قرار داده و انسانها را در انجام امور آزاد گذاشته تا خود با تکیه بر عقلانیت و اراده تعیین مسیر کنند.