آیات ولایت

03/12/1400 - 12:11

یکی از منحرفین از تشیع، گمان کرده که هیچ آیه‌ای بر حقانیت شیعه وجود ندارد؛ حال آن‌که آیات فراوانی در این زمینه وجود دارند، هم‌چون آیه‌ی ابلاغ، آیه‌ی خیر البریه، آیه‌ی ولایت و ...؛ پس اشکالات واهی، از افرادی که خود را عالم می‌پندارند، نشان از تعصب و عنادشان دارد.

12/25/1399 - 08:32

در امامت برخلاف زعم مخالفین، آیات فراوانی وجود دارد؛ به نحوی که ابن عباس گفته: سیصد آیه در حق امیرالمؤمنین نازل شده است؛ علاوه بر آن، محتوای آیاتی که در امامت نازل شده، با عظمت‌تراز آیاتی است که در دیگر مسائل دین نازل شده‌اند، هم‌چون آیه تبلیغ و آیه اکمال.