چیستی عرفان حلقه

طاهری در کلاس های به ظاهر عرفانی خود مباحثی را مطرح کرده که هیچ مبنای دینی و علمی ندارد. در این بخش به برخی از انحرافات عرفان حلقه می پردازیم که تاکنون طاهری هیچ دلیلی و پاسخی برای آن نیاورده است.
طاهری در کتاب موجودات غیرارگانیگ که به نوعی کتاب مرجع این عرفان منحرف است بیان کرده که: " شیطان معلم اول انسان هاست " سوال این است که در کدام حدیث و آیه به این نکته اشاره شده است؟ و این جمله مبنای کدام تفکر دینی در جهان است؟
او همچنین در همین کتاب افزوده است که خداوند متعال شیطان را اغوا نموده است. سند این سخن چیست؟
طاهری با چه دلیل و برهانی می‌گوئید که قرآن محصول طراحی و نگارش پیامبر بوده و دلیل آن تسلط پیامبر بر ادبیات عرب است؟ مگر خداوند در قرآن به صراحت نفرموده پیامبر امی بوده است؟
آیا از این سخنان طاهری بوی ارتداد نمی‌آید؟
طاهری بارها در جلسات مختلف اعلام کرده است که تاکنون نه استادی داشته‌ و نه کتابی خواندهاست؛ و اینک مدعی استاد اعظمی هست و خود را صاحب کتاب می‌داند؛ آیا این خود ادعای بزرگ نبوت نیست؟
طاهری که خود معترف است که حتی یکبار کامل قرآن را مطالعه نکرده و حتی در قرائت و روخوانی قرآن مشکل دارد چگونه به تفسیر قرآن می پردازد؟ و از این آیات برای عرفان ساختگی خود برهان اقامه می کند.

کد ویدئو برای استفاده در وبلاگ یا سایت شما:

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.