به وجود آمدن آفت میوه به صورت خلق الساعه!

در کتاب مکاتیب جناب عبدالبهاء، به وجود آمدن کرم سیب به صورت خلق‌ُالساعه ذکر شده است[1]. این موضوع چالشی را میان چند جوان بهائی ایجاد می‌کند و... جالب اینکه این موضوع تاکنون از سوی بیت العدل بهائیان هیچ توضیح و تبیینی نداشته است...
به نظر شما چنین سخنی با علم و عقل، همخوانی دارد؟! آیا این سخن با تعلیم «تطابق علم و دین» که بهائیت از آن دَم می‌زند، سازگاری دارد؟! قضاوت با شما...

پی‌نوشت:

[1]. «بدانكه مخلوقات بر چند قسمند قسمی خلق ارحام است كه در ارحام خلق شوند و قسمی خلق الساعه است كه بنفسه متكوّن گردند»: عبدالبهاء، مکاتیب، نسخه الکترونیکی، ج 2، ص 24.

کد ویدئو برای استفاده در وبلاگ یا سایت شما:

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.