انتساب چهارشنبه سوری به آیات قرآن توسط قطب صوفیه

  • 1395/01/03 - 11:02
قطب صوفیه گنابادی مراسم چهارشنبه سوری و پریدن از روی آتش را منسوب به آیات قرآن کرد. با این کار وی مساله تفسیر به رای صوفیه از آیات قرآن دوباره زنده شد و انحرافات این فرقه منحرف را از ظواهر قرآن را یادآور شد.

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.