رستم فرخزاد با ایران چه کرد ؟؟؟

  • 1393/02/08 - 12:39
این مقاله، مستنداتی درباره‌ی نقش «رستم فرخزاد» در به‌هم‌ریختگی اوضاع سیاسی-اجتماعی ایران، همزمان با حمله‌ی اعراب، ارائه می‌کند. نگارنده‌ی این نوشتار، نه با رستم فرخزاد و نه با هیچ کس دیگر کینه و دشمنی ندارد، هدف تنها بیان حقایقی است که کمتر شنیده می‌شود. به راستی، رستم فرخزاد چه نقشی در سقوط ساسانیان ایفاء کرد؟

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ جنگ قادسیه و نبردهای پیش و پس از آن، همواره محل گفتگو بوده است. در این زمینه هرچه بیشتر مطالعه و تحقیق می‌شود، نکاتی شگفت‌انگیزتر به دست می‌آید. از آن جمله بررسی ابعاد گوناگون شخصیت رستم فرخزاد (فرمانده ارتش ساسانیان در زمان حمله‌ی لشکریان عمر بن الخطاب به ایران) است. این مقاله، مستنداتی درباره‌ی نقش «رستم فرخزاد» در به‌هم‌ریختگی اوضاع سیاسی-اجتماعی ایران، همزمان با حمله‌ی اعراب، ارائه می‌کند. نگارنده‌ی این نوشتار، نه با رستم فرخزاد و نه با هیچ کس دیگر کینه و دشمنی ندارد، هدف تنها بیان حقایقی است که کمتر شنیده می‌شود.
یکی از مهم‌ترین و سنگین‌ترین ضرباتی که رستم فرخزاد بر پیکره‌ی ایرانِ ساسانی وارد نمود، کودتای وی علیه آزرمیدخت (ملکه‌ی وقت ساسانیان) بود. بدین صورت که رستم فرخزاد به خاطر مسائل شخصی، با ارتش تحت امر خود به تیسفون حمله کرده؛ آزرمیدخت را کور کرد و سپس او را کشت.[1] همین امر موجب بروز یک شکاف عمیق و جبران‌ناپذیر در جامعه‌ی ایرانی شد. چه اینکه آزرمیدخت در شش ماه حکومتش، توانست به بخشی از جامعه سر و سامان دهد. لیکن کودتای رستم فرخزاد علیه وی دقیقاً در زمانی رخ داد که اعراب به ایران حمله کرده بودند.[2] در حقیقت این اقدام خودخواهانه‌ی رستم فرخزاد موجب شد وضعیت کشور متشنج شده؛ جنگی داخلی رخ دهد.
از دیگر اقدامات خائنانه‌ی رستم فرخزاد، تنش‌های وی با فیروزان بود که در نهایت موجب شد جامعه‌ی ساسانی به طور کامل دچار ازهم‌گسیختگی شود. این دو نفر، فرماندهان ارتش ایران بودند که بر سر قدرت، با یکدیگر به نزاع پرداختند. آن هم در زمانی که ایران ساسانی در بدترین شرایط ممکن قرار داشت؛ در وضعیتی کاملاً شکننده، که بخشی زیادی از کشور به تصرف سپاهیان عربی درآمده بود. منابع متعدد تاریخی گویای این است که مردم ایران در ماجرای جنگ قادسیه، این دو فرمانده ارتش را بزرگترین مقصر در نابسامانی کشور می‌دانستند.[3] رفتارهای نابخردانه و ننگین رستم فرخزاد به اندازه‌ای شدید بود که در ماجرای جنگ قرقس (یکی از نبردهای سنگین میان سپاه عرب و ساسانیان)، پارسیان علیه او شوریدند و همین امر سبب شد که ارتش ساسانیان ضعیف‌تر گشته؛ جنگ داخلی تشدید گردید.[4]
دیگر نکته‌ی قابل توجه این است که در دین زرتشتی، زنان و دختران از نسل اهریمن شمرده می‌گردند [5]، لذا پادشاهی یک زن بر کشور، برای اشراف و بزرگان ساسانی، قابل تحمل نبود. لیکن چون در دربار ساسانیان هیچ شاهزاده‌ای از جنس مذکر نمانده بود، به اجبار و از سر ناچاری، پوراندخت (دختر خسرو پرویز) به پادشاهی رسید. اقدامات حیرت‌انگیز رستم فرخزاد در این زمینه هنگامی بود که وی‏ نزد پوراندخت (ملکه وقت ساسانیان) رفت. او از پوراندخت درخواست کرد تا تمامی «زنان» خسروپرویز را معرفی کند. پوراندخت چنین کرد. سپس رستم فرخزاد دستور داد تا زنان درباری (از جمله همسران خسروپرویز) را شکنجه کردند (!) تا اگر فرزند مذکّری دارند، اعلام کنند! در اثر این رفتار بی‌شرمانه‌ی رستم فرخزاد، پسرکی به نام یزدگرد سوم (که از ترس جانش مخفی شده بود) را یافتند و به زور بر تخت پادشاهی نشاندند! [6] و پوراندخت نیز به طرزی مشکوک از صفحه روزگار محو گردید. 
دیگر لکه‌ی سیاه که در کارنامه‌ی رستم فرخزاد دیده می‌شود، که حقیقتاً ضربه‌ای مهلک بر پیکره‌ی جامعه‌ی ساسانی بود، پیشگویی‌های وی مبنی بر پیروز شدن اعراب بر جامعه‌ی ساسانی بود. وی منجّم بود و از حرکت ستارگان، سرنوشت ساسانیان را دریافته بود که شکستی سنگین از سپاهیان عرب خواهند خورد.[7] لذا این پیشگویی وی موجب تضعیف روحیه‌ی بخش عظیمی از جامعه‌ی ساسانی شده بود. چنان‌که جمشید گرشاسب چوکسی (پژوهشگر زرتشتی) درباره‌ی نقش ادبیات پیشگویانه در تصرف ایران، می‌نویسد که رستم فرخزاد پس از بررسی اجرام فلکی و دریافتن این مسئله که اعراب در این نبرد پیروز می‌شوند، این مسئله را با مردم نیز در میان گذاشت! [8] البته نقش رستم فرخزاد در فروپاشی نظام حکومتی ساسانی، بسیار شدیدتر از این است. وی قبل از این حوادث نیز سپاهیان ایران را علیه خسرو پرویز شورانده بود. در حالی که می‌توانست بین قوای نظامی و سیاسی، صلح و دوستی برقرار کند، اما با حیله‌گری‌هایش موجب بروز اختلافات و درگیری بین قوای ایرانی شد. حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه می‌گوید که خسرو پرویز بر اثر یک اشتباه (یا حتی یک مسئله واقعی) بر بعضی سپاهیان خشم گرفت. آن گاه رستم فرخزاد را مأمور نمود تا سپاهیان را اخطار دهد. لیکن رستم فرخزاد به جای اینکه با نرمی مسئله را خاتمه دهد، سپاهیان را علیه خسرو پرویز تحریک و تهییج نمود.[9] چه اینکه خود از فرمان شاه سرپیچیده بود:

         كه پيچيده بد رستـــــم از شهــــــــريار            بجايى خود و تيــغ زن ده هـــزار [10]

وی به اندازه‌ای سخن‌چینی و نمامی نمود تا اینکه سپاهیان را علیه خسرو پرویز به شورش درآورد و کشور را به لبه‌ی پرتگاه رساند:

         بدَر بر همــــــى بود تا هــــر كســــــــــــى            همــى كـــرد زان آزمايـــــــــــش بســـــى‏
         همى ساخــت همــــواره تا آن سپـــــــــاه            بپيچيـــــــد يك سر زِفَـــرمان شـاه [11]

سپس كار را به جايى رسانید، كه شاه را بركنار كردند.[12] آنگاه شیرویه (پسر خسرو پرویز) به پادشاهی رسید، لیکن ایران سراسر جنگ داخلی، آشوب و شورش شده بود.[13] بی‌تردید قدرت‌طلبی‌ها و رفتارهای نامعقول رستم فرخزاد نقشی اساسی در سقط حکومت ساسانیان داشت. چنانکه وی خود نیز بر اندیشه‌ی ناثواب و طمع‌ورزی‌هایش اقرار نمود. چنان که شخصی به او گفت: «تو كه واقع حال [شکست خوردن ساسانیان از سپاه عرب] را مى‏‌دانى چرا اين كار [فرماندهی سپاه] را پذيرفتى؟» گفت: «از روى طمع و علاقه به رياست».[14] در نهایت نیز رستم فرخزاد، در نبرد به دست سعد بن ابی‌الوقاص کشته شد.[15]

پی‌نوشت :

[1]. آرتور كرستين‌سن، ايران در زمان ساسانيان، ترجمه: رشيد ياسمى،‏ انتشارات دنياى كتاب، تهران ۱۳۶۸، ‏ص 649-647
سر جان مالكوم، تاريخ كامل ايران‏، ترجمه: ميرزا اسماعيل حيرت‏، انتشارات افسون‏، تهران ۱۳۸۰، ج 1 ، ص 106
عباس قدیانى‏، فرهنگ جامع تاریخ ایران‏، انتشارات آرون‏، چاپ ششم، تهران‏، ج 1 ، ص 21
و از منابع کهن نیز بنگرید به :
تاريخ طبری، ترجمه ابو القاسم پاينده‏، انتشارات اساطير، تهران‏ ۱۳۷۵، ج‏ 2 ، ص 784
ابن مسكُـوَيه، تجارب الامم، ترجمه الف. امامى و ع. منزوى‏، ناشر: سروش / توس‏، تهران‏، ۱۳۶۹ / ۱۳۷۶، ج ‏1 ، ص 224 و ...
[2]. تاريخ طبري، همان، ج ‏ 4 ، ص 1592
[3]. ابن مسكُـوَيه، تجارب الامم، همان، ج‏ 1 ، ص 288     
[4]. تاريخ طبري، همان، ج‏ 4 ، ص 1601 ؛ ابن مسكُـوَيه، تجارب الامم، همان، ج ‏ 1 ، ص 281
[5]. بنگرید به مقاله «عقل زن در نگاه دين زرتشتی» و «برتری پسر بر دختر در دین زرتشتی»
[6]. ابن مسكُـوَيه، تجارب الامم، همان، ج‏1، ص: 289
[7]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص 1343 ، بيت 48754 –48759
[8]. جمشید گرشاسب چوکسی، ستیز و سازش؛ مسلمانان غالب و زرتشتیان مغلوب، ترجمه نادر میرسعیدی، انتشارات ققنوس، تهران 1385، ص 74-75
[9]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص  1314 ، در فهرست: "برگشتن سپاه ايران از خسرو و رها كردن شيرويه از بند" و ص 1316 بیت 47802-47804
[10]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص 1317 ، بیت 47814
[11]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص 1317 ، بيت 47819
[12]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص 1317
[13]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص 1317- 1319 
[14]. تاريخ طبری، همان، ج‏ 4 ، ص 1594-1593
[15]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص  1349
 

برچسب‌ها: 
تولیدی

دیدگاه‌ها

از این زرتشتیان هرچه بگید برمیاد!!!

از تو چی ؟ یک نگاه به داعش بکن

رستم فرخزاد با داعشی ها قابل مقایسه هست.

پس علی رو باید با صدام مقایسه کرد

صدام نژاد پرست بود و خودبزرگ‌بین. برای رسیدن به قدرت هرکاری میکرد. اصلاً قابل مقایسه با مولا علی نیست. صدام را میتوان با دشمنان مولاعلی مقایسه کرد. چون همجنس هستند.

هیچ فرقی ندارند هر دوعربند و وحشی تازی

فقط یک کورش پرست احمق میتونه اینجور نژادپرستانه نظر بده ! پیروان کورش که لاشی ترین و خونخوار ترین شخصیت تاریخ هست و همه عمرش رو در حال حمله به کشورهای دیگه بود برای جبران سرخوردگیهای خودشون شعارهای ضدعربی و ضدتورکی و دیگر شعارهای نژادپرستانه میدن. در حالیکه هم کورش و هم فرزندان نژادپرستش در طول تاریخ به محارم خودشون تجاوز میکردند. از این زنازاده ها نمیشه توقع داشت که نژادپرست نباشن. یه مدتی صفحات کورش پرستان در گوگل پلاس رو نگله کردم فهمیدم اینها نژادپرست ترین، نجس ترین و وحشی ترین افراد روی زمین هستن

حرف دهنت را بفهم مرتيكه بي عقل [پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ رستم فرخزاد، از انتشار دیدگاه شما به دلیل دربرداشتن کلمات رکیک و فحاشی به اسلام معذوریم. میتوانید سؤالات و نظرات خود را بدون استفاده از کلمات رکیک بیان کنید. گذشته از اینکه آنچه گفتید وبالی بر گردنتان خواهد بود.].

خداتورو شفابده

فقط یه عوضی و عرب زاده مثل تو میتونه به کوروش بزرگ توهین کنه ... هر چند وقت خودتو تلف میکنی و اسم کوروش رو با دهان نجست نیار ..

من عرب هستم عرب زاده هستم. به خاطر قوميت و اصالت قومی و عرب بودنم به من فحاشی كردی (گفتی عوضی) پس گوش كن و بفهم . تو كورش پرست هستی يعنی لاشی پرست نجاست پرست هستی . كورش كه خود بت مردوک را پرستش ميكرد و تو هم يك لاشی خبيث را پرستش ميكنی. تو نجس هستی كه حرف از اتحاد و يكپارچگی ايران ميگويی ولی در عمل به اقوام توهين ميكنی و فقط خودت را انسان ميدانی. تو يك نژادپرست هستی كه خودت از توحش و بيماری فكری ات رنج ميبری . پس لايق ترحم هستی . چون به قوميت من توهين كردی بايد جوابت را بگيری . من تا آخرين لحظه حيات با كورش پرستی كه تفكری مسموم هست و يک انسان را به حيوانی بيمار مانند تو تبديل ميكند مبارزه ميكنم. پس بچرخ تا بچرخيم. ولی اين را بدان كه تو حتی به شعار وطن دوستی هم ايمان نداری . چون من عمو و بسياری از نزديكان خود را در راه دفاع از ايران از دست دادم و الآن بايد از تو فحش بشنوم . پس ادعای وطن دوستی نكن . و دهانت نجست را بيخود باز نكن .

سلام موضوع اصلی رستم فرخزاد هست نه کورش. خیلیا با باز شدن پای کورش به ماجرا اونو تخیریب کردند و خیلیا هم دفاع کردند. من هم می خوام حرفای خودم رو بزنم : بعضیا گفته بودند کورش اصلاً وجود خارجی نداره!!!!!!!!!!!!!!! پس ذوالقرنین در قرآن یا کیخسرو در شاهنامه ی فردوسی چه کسی است ؟ بغضیا گفتند کورش خونخوار بوده و پس از فتح ماد ، شهر رو غارت کرد و مردم رو به بردکی گرفت!!!!!! پس توماس جفرسون که قانون اساسی آمیرکا رو براساس منشور کورش وضع کرده نمی فهیدم که قانئن یک کشور رو بر اساس منشور یک خونخوار وضع کرده ؟ شما می گید کورش بده : پس چرا در قرآن به نام ذوالقرنین و در شاهنامه به نام کیخسرو از اون نام برده شده ؟ چرا مقبره ی کورش ثبت جهانی یونسکو شده ؟ چرا سازمان ملل و یونسکو منشور حقوق بشر رو به 80 زمان زنده ی دنیا ترجمه کرده ؟ چرا قانون اساسی آمریکا بر اساس منشور حقوق بشر کورشه ؟ چرا اسرائیل یا به قول برادران ارتشی و بسیجی رژیم صهیونیست بر روی سکه های تازه ضرب شده ی خود تصویر کورش رو بر اون نقش بسته اند ؟ با تمام این حرف ها خیلی ها از جمله آقا سامان و این دوستمون طاهر ابوالحماد به من تهمت گورش پرستی ، نژاد پرستی ، کورش پرستی ، لاشی پرست و ..... رو میزنن . ولی مهم نیست . کورش رو نه شما که گنده تر از شما هم نتونسته تخریب کنه ، پس زور بیخود نزنید و خودتون رو خسته نکنید . اگر تا روز قیامت یا رستاخیز قبر من و شما تمام اجدادمان زیر و زبر بشه ، بدونید نام و یاد و مقبره ی کورش تا اون روز پاینده می مونه . امیرحسین صائبی

آقا مگه شما مسلمان نیستی کسی که می خواهد دین رو تبلیغ کنه از دل جان باید مایع بزاره اینو به حساب شعار نگذار برادر هر کس عقاید خودش رو داره با کسی که خودش رو به خواب زده کاری نداشته باش و جوابش رو نده چون فقط خودت رو خسته می کنی این همه منابع گذاشتی نمی رن مطالعه کنند لجشون می گیره از اینکه دستشون خالیه فحاشی می کنند شما به دل نگیر

از این مطلب ۵ سال می‌گذره اما گفتم شاید بازم تو این سایت باشی :/ اولا در قرآن از کوروش اسم برده شده میتونی سرچ کنی و دوما کوروش و سایر مردمان آریاییه اون موقع رو به آتیش خدایه یکتا رو طبق دین زرتشت میپرستیدند حالا بعضیا که دارن الان این مطلبو نگاه میکنن میگن چقدر بیکاری که بعد ۵سال جوابه یه نفرو دادی خب من برای این جواب دادم چون این سایت از کلید واژه هایه درست استفاده میکنه و یا به عبارت دیگه سعو شده و کلی مطلب داره بخاطر همین با جواب دادن به این آقا میشه مثل این فرد اطلاع رسانی کرد و اخبار بد به دیگران نرسوند هرچند برای ۵سال پیشه اما نتایج گوگل این سایت رو میاره سپاس

احتمالا برای همین هست که فردوسی هم نامی از کوروش در شاهنامه نیاورده است...

جدا پس میشه بگی "کیخسرو" کیه در شاهنامه

آقایون . خانما لطفا به ادیان و مذاهب یکدیگر توهین نکنید!! این ها افکار غربی هاست که به خورد ما دادند : یا کورش یا اسلام!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! مردم رو مجبور کردن فقط یکی از این دو رو ببینند. من شیعه هستم و مسلمونم ولی کورش رو هم به عنوان یکی از مردان نام آور کشورم قبول دارم به اون احترام میزارم و از طرفی به دینم هم اعتقاد دارم. لطفا این افکار پوچ رو کنار بگذارید و نه به کورش و نه به دین یکدیگر توهین نکنید....................

دمت گرم برادر من هم مسلمونم ولی عاشق کوروش و پیشینه تاریخی خودم هستم

خيلي بي ادبي اين چه جور حرف زن اشغال بيشعور كثافت تو مثل اشغالايي امثال عمر هستي اونايي كه جونشون براي ايران دادن شدن دشمن خنده داره

توکه به بنیانگذارایران چنین بی احترامی میکنی قطع ویقین دارم بجز ایرانی بودن ممکن است هرجایی باشی (عرب،مغول و...)

فردوسی مغول بود یا عرب ؟

باید از خودش بپرسی نادون

دوست عزیز چرا بدون مطالعه اتهام میزنی؟دین زرتشت دین الهی هست و از طرف خدا اومده و زمان یزدگرد اول ساسانی بود که تحریف شد و برای حفظ قدرت ساسانیان دستور داد روحانیون زرتشت قانونی ایجاد کنن تا اون بتونه با خواهرش ازدواج کنه اونها هم از ترس این کارو کردن برو یکم مطالعه کن و تهمت به بزرگمرد تاریخ ایرانم، وطنم، قهرمانان سرزمینم نزن.

این وصله ها به کورش نمی چسبه. اگه کورش اینجور آدمی بود بس این عربایی که به ما حمله کردند و تو داری سنگشون رو به شینه می زنی چه آدمایی بودند ؟

کدوم عرب‌ها به شما حمله کردند و "ما" سنگشون رُ به سینه می‌زنیم؟ ادبیات و نوع نگاه شما نشون میده آرامش ندارید و با کینه خیلی شدیدی نظر میدید. چرا اینجور شُدید؟ خدا به زندگی شما برکت داده؟ نداده. چرا؟ چون با کینه و غضب و از روی بی‌انصافی قضاوت میکنید. درباره کورش و کارهایی که کرد در همین سایت مقالات زیادی با سند آورده شده مراجعه کنید و اگر پاسخ منطقی دارید بفرمایید. با تشکر

قطعا شما نه ایرانی اصیل هستید و نه یک شخص محترم.اگر چنین می بود از این واژگان کژ و ناپسند استفاده نمی کردید.سخن گفتن کژ ز بیچارگیست.به بیچارگان مر بباید گریست.لطفا نظر خودتون رو با دلایل منطقی و محترمانه بیان کنید.کورش بزرگ نه به عنوان یک ایرانی بلکه به عنوان یک پادشاه عادل در دل ایرانی های حقیقت طلب و حتی غیر ایرانی های جهان دوست داشتنی هست. رفتار کورش بزرگ که به عقیده برخی همان ذوالقرنین قران هستند کاملا مشابه بزرگان دین اسلام هست منتها هزاران سال قبل از ظهور دین مهربانی ها و ادب ها یعنی اسلام. شما نه ایرانی هستید و نه حتی مسلمان.مطمئناً میدونید اسلام از ریشه سلم گرفته شده.برای خودم و هم وطنانم ناراحت و متاسفم که شخصی چون شما از زبان فارسی برای ساختن کلماتی چنین زشت بهره میگیره... این ادبیاتی که شما استفاده کردید تربیت و شخصیت بدسگالتون رو اثبات میکنه. از ایزد بزرگ الله جهانیان خواستار هدایت شما هستم. رسم ایرانیت صلحه.فحاشی و سخنان کژ ویژگی فرهنگ جاهلیت بوده و هست.

حرف دهنتوبفهم حضرت علی موردتحسین وشگفت تمام جهان هستی درشرق وغرب هستندهیچ انسان فهیم وعاقلی به ایشون وبقیه معصومین توهین نمیکنه لیکن اگرمسلمان نباشد

پسر ابوطالب مورد تحسین جهانیان نیست.جهان خردمند با توجه به اسناد تاریخی قضاوت می کند نه با روضه ملایان.بزرگان شیعه در ایران نامدارند در دنیا کسی آنها را نمی شناسد.هر ملتی که به خاطر عقده های تاریخی و سرخوردگیهای شخصی و قومی بزرگان تاریخ کشورش که در دنیا محبوب و آبرومند هستند را سر زنش کند بیشتر به ذلت و خواری می افتد.البته خدمات اقوام ایران مثل ترک ، کرد ،بلوچ و ترکن را از تاریخ کشور حذف کنی نامی از این سرزمین شکوهمند باقی نخواهد ماند.دوستان زدن برچسب تجزیه طلب، پان ترک ، پان عرب یا نژادپرست راه ما را در رسیدن به آرزوهایمان تاهموار و دشوار میکند.در ایران کسی به هیچ دلیلی بر کس دیگر برتری ندارد خصوصا برتری نژادی.عزیزان تاریخ بخوانید،تاریخ معاصر 150 سال گذشته را از منابع بیطرف به خوبی بیاموزید.

اگر فردی درباره امیرالمومنین خوب تحقیق کند، متوجه برتری او می شود، و ناخودآگاه او را تحسین می کند. امام علی نوشته ای دارد به نام نهج البلاغه که اگر فردی بدون دشمنی آنرا بخواند، متوجه برتری نویسنده آن می شود و آنرا تحسین می کند. فردی هست مسیحی به نام جرج جرداق مسیحی که تا آخر عمر 200 مرتبه نهج البلاغه امام علی را مطالعه می کند.

خارجی ها ق ندارن بلکه عرب باشه

بسمه تعالي سلام علي مرتضي عربه ولي خودپيامبراسلام است وصي اوست بعدازرسول دوم شخص اسلام است صدام عربه ولي نامرده جنايتكاره قاتله مقايسه صحيح نيست هركس به علي ع توهين كنه خودش پست ترين آفرينشه

دهنتو ببند بهمن

ممنونم که از حیثیت سرزمینمون دفاع میکنی مردبزرگ

بسمه تعالي سلام صدام سگ كيه كه بامولااميرالمومنين علي ع مقايسه كردنظيرش دردنيانيست علي جانشين پيامبراسلام است صدام سگ زنجيري امريكاست مواطب گفتارهاباشيد

وهابیا و داعشیا یه وصله ی ناجور برای اسلام هستن وپیروان یزید وشمرن ولی یه سوال تعداد مسلمونا تو دنیا چندتاست دقیق نمیدونم ولی یک و نیم میلیارد میشه حالا تعداد تکفیریا وتروریستای به ظاهر مسلمان (منافق ) چندتاست شماهمه رو مثل هم ندون مگه همه مسلمونا تروریستن چطور ظالمارو میبینید اما مظلوما وبی آزاراشو نمیبینید

لیاقت تو همان علی و دار ودستشه

دهنتو ببند درست صحبت کن لیاقت توهم شیطان و دارو دستشه

آقا بهمن خيلي دريده اي . بي ادبي هم حدي داره. از مدير سايت خواهش ميكنم امثال اين آقا رو كه بي پروا به مقدسات اهانت ميكنند كات كنند. لطفا

یک وطن فروش همچین حرفی میزنه

کم تر مزخرف بگو ابله یاوه نباف

برو یره تو چه مفهمی از دین زرتشت که اظهار نظر مکنی

اين چرندياتو چهارتا آدم وطن فروش مثل شما ميگن عمر همين داعش امروز بود کم خودتونو ب... بزنيد

سلام گرامی؛ از دید شما هرآنکس که در جستجوی حقیقت است وطن فروش است؟ ما هم به یاد نداریم از عمر و داعش دفاع کرده باشیم.

سلام باکمی تحقیق متوجه می شیدکه بیشترمطالب بالا به غلط گفته شده.مثلااین که رستم به جزپیشگویی هایش ازیزدگرد درخواست کردکه بااعراب صلح کندو به جنگ نپردازد امابااین حال سپاه ایران وقتی شکست خوردکهرستم فرخزادکشته شد

سلام گرامی، آنچه شما گفتید چه تعارضی با مطلب فوق دارد ؟ با یک جمله آن هم جمله ای که در مقام نقد نوشتار نیست، چگونه "غلط" بودن مطلب را ثابت کردید ؟

دوست عزیز این مطالبی که نمی دونم کی نوشتی رو من ده سال پیش تو کتابا خوندم . تا دلت بخواد امثال دو قرن سکوت و تاریخ طبری و شاهنامه رو خواندم.هیچ منبعی بی اعتبار تر از تاریخ طبری برای من نیست.هر چند شما اگه تاریخ خونی تعجب دارم چگونه بی طرفانه با سخنانت از دشمنان ملت ایران حمایت می کنی؟ بله درست شنیدی.همون طبری که منبع شما برای بعضی استنادات است رو بردار تا ببینی فرمانده خون خوار اعراب با مردم ما چه کرد.شما یک سره رفتی تو جنگ.برای چه؟ چرا خود جنگ رو ریشه یابی نمی کنی؟چرا نمی گی چه کسانی نام مطهر و والای الله را بر دهان کثیف خود آورده و به این نام به سوی ایران حمله ور شدند؟ گیریم که رستم کودتایی کرد که عامل اصلی بی ثباتی ایران در این دوره شد.پس چرا افتخار سقوط کسری نصیب قیصر نشد . چطور ایران توانایی مقابله در آن نابه سامانی را با روم داشت.با عرب نداشت؟ اصلا شما کلا خود جنگ رو در نظر نگرفتی . به درک که رستم کودتا کرد...................... اعراب با اجازه چه کسی پس از رحلت رسول اکرم ( ص ) پای نجس خود را در کشور من ( نمی گویم ما چون شرم دارم بعضی را هم وطن پندارم ) نهادند و کشتارها کردند که در تاریخ طبریتان آمده است.لطفا این تحلیل و تحقیق ها رو برای 4 تا بی سواد و دیوانه بزارید تا حرفتون رو باور کنند.امیدوارم این افکار خودتان نباشد.زیرا من جنگ ایران و اعراب تنها لکه ی ننگ بر روی پیشانی مسلمین می دانم . بله . اگر امروز 90 درصد ملت باطنا از عرب بی زارند.( بیش از آمریکا ) ریشه دارد.چون اگر آمریکا غیرمستفیم به ما جنگ تحمیلی رو تحمیل کرد اعراب پست هم قبل سابقه جنگ تحمیلی با ما داشتند.امیدوارم به جای تندروی و عجله در پاسخ گویی به من و امثال من یک کم مطالعه کنید. و در نهایت سعی می کنم با وجود خشم عمیق اتحاد مسلمین رو اولویت بدم و از لعن اعراب آن دوره سرباز زنم چرا که بسیاری از ائمه ما در آن دوره و شیعیانی بودند که پیرو سنت واقعی رسول ( تاکید می کنم سنت رسول ) بودند و هیچ وقت تمایل به این نداشتند که در جنگ هایی که بالغ بر 500 هزار نفر بی گناه در آن کشته شوند شرکت کنند.و من شیعیان و ائمه از اعراب آن دوره فاکتور می گیریم زیرا ائمه و شیعیان انسان و پیرو سنت رسول بودند اما اعراب آن دوره مخصوصا سردمداران بعد از رسول مایه ننگ اسلام هستند. درود بر رسول خدا ( ص ) درود بر علی و فرزندانش ( علیهم السلام ) درود بر فاطمه ( ص ) و درود بر تمام شیعیان و صحابه واقعی رسول ( عمار و یاسر و ... ) که در راه اسلام و جهاد های دفاعی جان دادند و لعنت بر اعرابی که در راه کشورگشایی عده ای سردمدار جان از دست دادند که من اولین کسی هستم در آن دنیا سر پل صراط جلوی آن ها را می گیرم. درود بر دلاوران کشورم ، من از دیار آریوبرزن و رستم و اسفندیارم

سلام گرامی، تنها سند ما طبری نبود. بلکه اسناد دیگری هم هست. هدف این است که فقط تقصیرات را به گردن عرب و غیره نیاندازیم. نگاهی به خود هم لازم است. با تشکر

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.