افزودن نظر جدید

فقط یه عوضی و عرب زاده مثل تو میتونه به کوروش بزرگ توهین کنه ... هر چند وقت خودتو تلف میکنی و اسم کوروش رو با دهان نجست نیار ..
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.