افزودن نظر جدید

پسر ابوطالب مورد تحسین جهانیان نیست.جهان خردمند با توجه به اسناد تاریخی قضاوت می کند نه با روضه ملایان.بزرگان شیعه در ایران نامدارند در دنیا کسی آنها را نمی شناسد.هر ملتی که به خاطر عقده های تاریخی و سرخوردگیهای شخصی و قومی بزرگان تاریخ کشورش که در دنیا محبوب و آبرومند هستند را سر زنش کند بیشتر به ذلت و خواری می افتد.البته خدمات اقوام ایران مثل ترک ، کرد ،بلوچ و ترکن را از تاریخ کشور حذف کنی نامی از این سرزمین شکوهمند باقی نخواهد ماند.دوستان زدن برچسب تجزیه طلب، پان ترک ، پان عرب یا نژادپرست راه ما را در رسیدن به آرزوهایمان تاهموار و دشوار میکند.در ایران کسی به هیچ دلیلی بر کس دیگر برتری ندارد خصوصا برتری نژادی.عزیزان تاریخ بخوانید،تاریخ معاصر 150 سال گذشته را از منابع بیطرف به خوبی بیاموزید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.