افزودن نظر جدید

سلام گرامی، آنچه شما گفتید چه تعارضی با مطلب فوق دارد ؟ با یک جمله آن هم جمله ای که در مقام نقد نوشتار نیست، چگونه "غلط" بودن مطلب را ثابت کردید ؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.