افزودن نظر جدید

سلام باکمی تحقیق متوجه می شیدکه بیشترمطالب بالا به غلط گفته شده.مثلااین که رستم به جزپیشگویی هایش ازیزدگرد درخواست کردکه بااعراب صلح کندو به جنگ نپردازد امابااین حال سپاه ایران وقتی شکست خوردکهرستم فرخزادکشته شد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.