افزودن نظر جدید

توکه به بنیانگذارایران چنین بی احترامی میکنی قطع ویقین دارم بجز ایرانی بودن ممکن است هرجایی باشی (عرب،مغول و...)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.