افزودن نظر جدید

احتمالا برای همین هست که فردوسی هم نامی از کوروش در شاهنامه نیاورده است...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.