افزودن نظر جدید

سلام گرامی؛ از دید شما هرآنکس که در جستجوی حقیقت است وطن فروش است؟ ما هم به یاد نداریم از عمر و داعش دفاع کرده باشیم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.