دیدگاه علمای اهل سنت

08/29/1396 - 19:35

قضیه فدک ازمسلمات تاریخی و روایی است اما با این وجود برخی از علمای اهل سنت در پذیرفتن آن تشکیک کرده‌اند. علت چیست؟

08/28/1396 - 22:27

بررسی مستندات دینی وآیین‌های مذهبی اهل سنت بهترین ومهم‌ترین ظرفیت‌های هم گرایانه تقریبی بین شیعه وسنی می‌باشد و پر رنگ کردن این مستندات می‌تواند نشان خوبی باشد برای جدایی اهل سنت از فرقه وهابیت. ازجمله این مستندات مذهبی، مشروعیت زیارت ائمه(سلام الله علیهم) نزد اهل سنت می‌باشد که متاسفانه وهابیت حکم به عدم مشروعیت زیارت قبورکرده اند.

08/19/1396 - 12:14

متعه نکاح سنت پیامبر بوده است. متعه نسا در زمان رسول خدا، ابوبکر و ابتدای خلافت عمر انجام می شده است. اما خلیفه دوم براساس رای و اجتهاد خود متعه را حرام اعلام می کند و هر کس که مرتکب متعه نساء شود را عقاب می‌کرده است. بنابراین جناب خلیفه در دین خداوند بدعت ایجاد کرده است.

08/09/1396 - 09:15

اهالی آفریقا می‌گویند این کتاب مایه نجات ما شد ما کوچکترین اطلاعی از این گروه ویرانگر نداشتیم ما در مقابل وهابیت هیچ وسیله و ابزار دفاعی نداشتیم. اگر این کتاب «الوهابیت فی المیزان» حضرت آیت الله العظمی سبحانی نبود بسیاری از ماه گمراه شده بودیم.

08/08/1396 - 20:43

شیوه انتخاب خلیفه در داعش اینگونه است که یک کمیته 12 نفری خلیفه را انتخاب می‌کند.

08/06/1396 - 19:06

بزرگان هر دینی در همه حال به زیارت قبور افراد صالح و اولیاء الهی می رفتند و مردم را هم به سوی این زیارتگاه ها تشویق مینمودند خصوصاً به زیارت قبر پیامبر اکرم و جانشینان آن حضرت، و این نوع عمل مشروع دینی بوده و اختلافی بین مذاهب و فرق اسلامی وجود ندارد و اتفاق نظر دارند هر چند که فرقه ضاله وهابیت آن را نوعی بدعت میداند و عاملین به آ نرا کفر می شمرند

08/06/1396 - 19:05

علم غیب یکی از علوم شگرف الهی است که خداوند در وجود پیامبران و جانشینان آن پیامبر و برخی از افراد صالح و خاصی قرار داده است تا به وسیله آن بتوانند راه گشای برخی امورات مبهم و پیچیده زندگی روزمره مردم جامعه باشند و نسبت به ایشان متمایز گردند و این علوم هم به پیامبر اسلام و خلفای بر حق آن حضرت و همچنین برخی از صحابه به مانند سلمان فارسی نهاده شده است

08/06/1396 - 19:04

مخافین مذهب تشیع خصوصاً وهابیت خبیث و همقطارانشان زیارت قبور را نوعی بدعت و شرک میدانند و مذهب تشیع را مورد آماج طعنه و ناسزا قرار میدهند که اینان به جای خداوند عالم قبر می پرستند و کافر و مشرک هستند لذا خون آنها مباح است و این در حالی است که بزرگان سلف ایشان و همچنین از تابعین و صحابه و شخص پیامبر به این عمل مشروع شرعی مبادرت می ورزیدند

07/27/1396 - 11:44

در هر امتی محدث وجود داشته و این افراد بدون اینکه نبیّ باشند ملائکه با ایشان سخن می گفتند و قادر بودند که صورت فرشته را ببینند و یا به صورت مکاشفه از مبداء بالا مطالب در قلب ایشان قرار می گرفت. در میان شیعه و اهل سنت این محدث بودن مورد اختلاف است چون شیعه معتقد است که فقط در حضرت علی و امامان شیعه نهاده شد اما اهل سنت عمر بن خطاب را هم محدث میدانند

06/11/1396 - 17:30

وهابیت معتقدند که طلب حاجت از شخصی که قدرت بر آن کار نداشته باشد شرک است. به همین جهت استغاثه و طلب حاجت از اموات و اولیاء را جایز نمی‌دانند. آیت الله سبحانی در پاسخ می‌گوید: تفاوتی بین درخواست از میت یا زنده نیست، زیرا خداوند به امور غیبی نیز قدرت داده است و در صورتیکه قدرت از ناحیه خداوند باشد شرک نیست.

06/04/1396 - 14:33

محمد امین کردی در رابطه با ابن تیمیه می‌نویسد: «یهودی‌ها برای ضربه زدن به دین اسلام، افکار فاسدی چون: تشبیه، تجسیم، جهت و مکان داشتن برای خداوند را در بین مسلمین ترویج دادند. این بدعت‌ها مورد توجه علمای اسلامی قرار نگرفت، تا اینکه در قرن هشتم هجری شخصی به نام ابن تیمیه شبهات و بدعت‌های یهودیان را تکرار کرد.»

06/02/1396 - 18:38

لفظ شیعه از زمان پیامبر شروع و رواج پیدا کرد، نه از زمان صفویه؛ احمد امین مصری می‌گوید: «پیدایش و شروع تشیع در میان گروهی از صحابه پیامبر بود که در محبت به حضرت علی بسیار مخلص بوده و ایشان را به‌خاطر صفات و فضائلی که راجع به او رسیده سزاوارتر به امامت می‌دانستند، و مشهورترین آنان سلمان و ابوذر و مقداد بود.»

05/30/1396 - 12:11

وهابیت اتهام می‌زند که شیعیان به سند اهمیت نمی‌دهند؛ اگر آنان خود را جزء اهل سنت می‌دانند، بدانند که عالمان اهل سنت نیز عمل علما موافق یک حدیث را، سبب صحیح دانستن آن حدیث می‌دانند؛ از مالک بن انس نقل می‌کنند که اگر حدیثی نزد عالمان مدینه مشهور باشد، برای عمل کردن به آن لازم نیست سند صحیحی داشته باشد.

05/25/1396 - 09:56

ذهبی از علمای رجالی و مورخ اهل سنت می‌گوید در مورد اسناد و طرق حديث غديرخم کتابی نوشته‌ام. او در مورد حديث غدیر گفته: «صدر حدیث (من کنت مولاه) متواتر است و من به صدور آن از پیامبر (صلی الله علیه و آله) یقین دارم و جمله (اللهم وال من والاه) نیز سندش قوی است.» و این کلام را آلوسی و ابن کثیر نیز نقل کرده‌اند.

الصفحات