دیدگاه علمای اهل سنت

10/24/1396 - 09:51

شيعه راه تعيين امام را، منحصر در نص شرعی می‌داند يعنی امامت مقامی است انتصابی و نصب امام حق خداوند است همان‌گونه كه نبوت نيز مقامی است انتصابی و تعيين پيامبر حق و شأن خداوند است. معرفی امام از سوی پيامبر رأی شخصی او نبوده بلكه به فرمان خداوند انجام می‎گيرد، پس می‎توان نصّ پيامبر را، همان نصّ و معرفی خداوند دانست.

10/23/1396 - 11:50

اهل بیت اطهار در نزد خداوند متعال از عزت و جلالت بالایی برخوردار هستند. خداوند متعال با وجود اینکه قادر مطلق است و بر تمام امور تواناست، لیکن اهل بیت را واسطه فیض خود نامیده است. این سخن از کلمات حضرات معصومین به دست می آید و آنان در سخنان خود فرمودند که خداوند ما را واسطه و اسباب فیض و رحمت خود قرار داده است و این نشان از عظمت اهل بیت دارد.

10/21/1396 - 15:47

طرفداران سقیفه بنی‌ساعده در صدد برقراری رابطه‌ای صمیمی بین خلیفه دوم و حضرت علی(علیه السلام) هستند تا زشتی کار ایشان در مورد غصب خلافت و جانشینی رسول‌خدا را بپوشانند. آنها گمان می‌کنند که با جعل برخی از روایات می‌توانند وقایع حقیقی تاریخ را کتمان کنند و تاریخ را منحرف کرده و اذهان مردم را از اهل‌بیت رسول‌خدا دور کنند.

10/20/1396 - 17:25

در نوشتار زیر هدفمان این است که بگوییم موضوع مهدی موعود در منابع معتبر اهل سنت نیز موجود است و تنها به منابع شیعه اختصاص ندارد. گفتنی است در طول تاریخ عالمان فراوانی از اهل سنت در کتابهای خود به موضوع امام مهدی پرداخته و بسیاری از آنان به صحت احادیث امام مهدی معتقد گشتند و حتی بالاتر اینکه به متواتر بودن احادیث مهدویت معترف شدند.

10/20/1396 - 11:55

رمی جمرات در مذاهب چهرگانه آن به علت ذیق وقتی که در انجام آن اعمال می‌شود موجب تلفات حاجیان گردید از این رو عده‌ای از فقهای عربستان در این خصوص توسیع وقت طبق نظر امامیه را پذیرفتند.

10/20/1396 - 10:18

ابن جوزی از عالمان حنبلی و بیش از سی‌‌صد و هشتاد کتاب و رساله دارد؛ او کتابی دارد به نام «صید الخاطر» که در آن مبحثی به این عنوان را می‌آورد که از بدفهمی برخی به خدا پناه می‌بریم، خصوصاً کسانی‌که اسم عالم بر روی آنان است، بعد فهم ابوعبدالرحمن سلمی را از روایتی نقل می‌کند و ثابت می‌کند فهم بد او از اعتقاد اشتباه اوست.

10/19/1396 - 17:25

وهابیان از روی ناچارای و بدبختی برای بدنام کردن شیعه به هر روایت ضعیف السندی تمسک می‌کنند. آنان شیعیان را پیروان عبدالله بن سبأ معرفی میکنند در حالی که علمای اسلام این روایت را تضعیف کرده‌اند.

10/19/1396 - 16:30

حداکثر دوران بارداری را که علمای شیعه بنابر مذهب امامیه بدان قائل هستند یکسال است که اطباء نیز با پیشرفت علم موید آن هستند؛ این در صورتی است که در برخی مذاهب اهل سنت طول مدت آن را تا 10 سال نیز گفته اند!

10/19/1396 - 16:25

یکی از مسائل و موضوعات اختلافی میان مسلمانان و وهابیان، مسأله برگزاری مراسم جشن و شادی در ایام تولد پیامبر اکرم و ائمه است. ابن‌تیمیه حرانی برگزاری مراسم جشن و شادی در ایام تولد پیامبر اکرم و ائمه، قرائت قرآن، مدح رسول گرامی اسلام و ائمه توسط شعرا و مداحان را به جشن و شادی یهود و نصارا تشبیه می‌کنند و آن را بدعت و حرام می‌دانند.

10/19/1396 - 16:23

یکی از مسائل و موضوعات اختلافی میان مسلمانان و وهابیان، مسأله برگزاری مراسم جشن و شادی در ایام تولد پیامبر اکرم و ائمه است. ابن‌تیمیه حرانی برگزاری مراسم جشن و شادی در ایام تولد پیامبر اکرم و ائمه، قرائت قرآن، مدح رسول گرامی اسلام و ائمه توسط شعرا و مداحان را به جشن و شادی یهود و نصارا تشبیه می‌کنند و آن را بدعت و حرام می‌دانند.

10/19/1396 - 14:24

علمای اهل‌سنت در نهایت برای تحکیم خانواده فقه و مذهب جعفری را برگزیدند و قانون ممالک خویش را بر اساس آن تغییر دادند.

10/14/1396 - 18:45

به طور کلی بررسی‌های نویسنده کتاب، گویای این حقیقت است که آنچه در تفکر وهابیت عربستان تجلّی دارد نوعی تقلیل گرایی و محدود‌اندیشی نسبت به فقه و اعتقادات اسلامی است که با مطلق گرایی علمای عربستان همراه شده و آنان با احساس استغنا و ناآگاهی از فقه سایر مذاهب به طور یک جانبه براندیشه‌هایی تاکید می‌کنند که مخالف و در مقابل تفکرات اسلامی مذاهب گوناگون قرار دارد.

10/13/1396 - 14:41

اصحاب پیامبر اسلام یا دارای فضائل نیکو و پسندیده بودند و بعضا فضیلت اختصاصی داشتند که در قرآن به آن اشاره شده و پیامبر اکرم هم آن را بیان میداشت و یا دارای رذائل اخلاقی و منافقانه بودند که باز در قرآن خداوند برای پیامبرش آن را بیان میکرد و پیامبر اکرم هم با واسطه و یا بدون واسطه در مقابلشان موضع میگرفت که بعضاً برخی نادم و پشیمان بودند و برخی هیچ گاه توبه نکردند

10/11/1396 - 15:59

شناخت مفاهیمی مانند دارالاسلام و دار الکفر از جمله مباحث مهم فقهی است که علمای اسلام تاکید ویژه‎ای روی آن دارند. اهمیت این مسأله از آن جهت است که احکام فقهی مهمی بر آن بار می‌گردد.

الصفحات