اعتقادات

توسل به پیامبر
03/01/1403 - 12:42

وهابیون ادعا می‌کنند هیچ یک از سلف به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله توسل نکرده‌اند و این امر بدعت و حرام است؛ در پاسخ گفته می‌شود: در روایتی از امیرالمؤمنین علیه‌السلام و نیز یکی از سلف، توسل یک عرب به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله نقل شده و بخشیده شدن توسل کننده در روایت آمده است و صحابه و سلف هیچ منعی از آن نکرده‌اند.

توسل به پیامبر
02/30/1403 - 13:28

وهابیون ادعا می‌کنند هیچ یک از سلف به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله توسل نکرده‌اند و این امر بدعت و حرام است؛ در پاسخ گفته می‌شود: در روایت صحیحی، تعلیم توسل توسط عثمان بن حنیف صحابی به فرد نیازمندی داده شد و هیچ عالمی پس از نقل این حدیث، آن را باطل ندانسته است.

سفارش عایشه به توسل به قبر پیامبر
02/30/1403 - 12:57

وهابیون ادعا می‌کنند هیچ یک از سلف به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله توسل نکرده‌اند و این امر بدعت و حرام است؛ در پاسخ گفته می‌شود: در روایت صحیحی، نقل شده که پس از رحلت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله در مدینه، قحطی و خشکسالی پدید آمد؛ به عایشه، شکایت بردند. وی به آنان گفت، کنار قبر رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله بروید و حائل میان آسمان و قبر حضرت را بردارید». چنان بارانی بارید که گیاهان روییده، دام‌ها چاق شده و دنبه گوسفندان از کثرت چربی، شکاف برداشت.

توسل به پیامبر
02/30/1403 - 12:35

وهابیون ادعا می‌کنند هیچ یک از سلف به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله توسل نکرده‌اند و این امر بدعت و حرام است؛ در پاسخ گفته می‌شود: در روایت صحیحی، نقل شده که یک صحابه در زمان عمر، به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله توسل کرد و درخواست باران جهت رفع قحطی کرد؛ در خواب دید حضرت پیامی به او داد که به خلیفه برساند؛ نهی نکردن خلیفه و عمل صحابه و نقل علمای سلف، نشان دهنده پذیرش این توسل، توسط سلف است.

شتر
02/27/1403 - 13:44

وهابیان در بسیاری از مسائل با مسلمانان مخالفت کرده‌اند، آنان عقاید و عملکرد متناقض دارند؛ از جمله آن، برخورد آنان با دستاوردهای تمدن جدید است. اندیشه وهابیت بدون انعطاف، مخالف با عقل، با تأکید بر نقل‌گرایی بوده و مخالفت آن با پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی، باعث شد که این تفکر به مرور جایگاه خود را از دست دهد. نسل جدید وهابیت انعطاف‌پذیر گشته و معتقدند چون تمام اختراعات در قرآن به طور آشکار نیامده، اگر با قرآن ناسازگار نباشد، می‌توان آن را مجاز دانست و بدعت به شمار نمی‌رود.

حرم امام رضا
02/27/1403 - 09:37

وهابیان در بسیاری از مسائل، با مسلمانان مخالفت کرده‌اند، آنان عقایدی متناقض دارند؛ ازجمله آن عقاید، بحث اعتقادی یا فقهی بودن توسل است؛ محمد بن عبدالوهاب در کتاب خود، آن را فقهی خوانده و نظر فقهی خود را کراهت دانسته و در کتاب دیگرش آن را شرک شمرده که به این معنا است که توسل، امری اعتقادی است.

قبر امامان اهل سنت
02/27/1403 - 09:28

وهابیان در بسیاری از مسائل، با مسلمانان مخالفت کرده‌اند، آنان عقایدی متناقض دارند؛ ازجمله آن عقاید، اعتقاد به وجوب انهدام قبور و ساختمان‌ها بر روی قبر است. آنان با اصرار زیاد، قبرستان‌های مکه و مدینه و آثار به جای مانده از صدر اسلام را نابود کردند؛ ولی قبر امامان اهل‌سنت و بزرگان خود و نیز آثار یهودیان را تخریب نکردند.

قرآنیون
02/26/1403 - 12:31

یک کارشناس شبکه وهابی (عقیل هاشمی) با پررویی تمام، تحدی كرده است كه حتی یک روايت معتبر وجود ندارد كه خلیفه دوم اهل‌سنت، دستور داده باشد كه اگر صحابه با انتخاب شورا مخالفت كردند، آن‌ها را از سر راه بردارید؛ درحالی که روایات معتبری در مخالفت با این ادعا وجود دارد که نشان می‌دهد خلیفه دوم اهل‌سنت واقعاً دستور حذف افرادی که مخالف بودند را صادر کرده است.

بت
12/22/1402 - 10:20

وهابیت برای مشرک خواندن مسلمانانی که به اولیاء متوسل شده و از آنان طلب شفاعت می‌کنند، از برخی آیات استفاده کرده و می‌گویند این عمل شبیه کار مشرکین است که خداوند آن را توصیف کرده است؛ در حالی که با توجه به آیات دیگر تفاوت‌های بسیاری می‌توان بین این دو گروه برشمرد که نسبت شرک به این مسلمانان، ناحق و بی‌انصافی است.

علمای وهابی
11/08/1402 - 10:56

وهابیان در بسیاری از مسائل، عقایدی متناقض دارند؛ از جمله آن عقاید، افراط و تفریط در مقابله با دو گروه است که هر دو را گمراه می‌دانند؛ برخورد آنان با مسلمانان گمراه (به زعم خود) دستور به قتل و مصادره اموال آنان است و برخورد آنان نسبت به حاکمان جائر، تبعیت از آنان و عدم قیام علیه آنان است.

مقام ابراهیم
11/03/1402 - 10:10

محمد بن عبدالوهاب، عمل مسلمین را به کفار تشبیه می‌کند و می‌گوید در بسیاری از شهرها، مکان‌هایی موجود است که چیزی را در آن بت قرار داده و عبادت می‌کنند؛ در حالی که می‌تواند آن مثال‌ها را به مقام ابراهیم در مسجدالحرام تشبیه کند و مسلمین را مشرک نخواند.

توسل
11/03/1402 - 10:05

محمد بن عبدالوهاب مدعی است که هر چه اجماع است، باید تبعیت شود و در مسائل غیر اجماعی مؤاخذه صحیح نیست؛ اما وی احتیاجی به اثبات اعتقاداتش از طریق اجماع علمای مسلمین نمی‌بیند؛ وی اعتقادات خود را اجماعی خوانده و می‌گوید چرا دیگر مسلمانان به این عقاید عمل نمی‌کنند و چرا ما که عمل می‌کنیم، مخالفت می‌کنند؟ پاسخ این است که این عقاید، اجماعی نیست!

توسل
11/03/1402 - 10:02

محمد بن عبدالوهاب مدعی است که هر چه اجماع است، باید تبعیت شود و در مسائل غیر اجماعی مؤاخذه صحیح نیست؛ اما مهم‌ترین عقیده‌اش (که تکفیر مسلمانان را در بر دارد) را از دو مقدمه به دست آورده که مقدمه اول آن اجماعی نبوده و مقدمه دوم اجماعی و ضروری است. از این دو مقدمه، نتیجه اجماعی به دست نمی‌آید، ولی او مسلمین را ملزم به تبعیت از آن می‌کند.

کلمه توحید
11/02/1402 - 13:43

محمد بن عبدالوهاب ادعا می‌کند که مجتهد نیست و مقلد امامان چهارگانه اهل‌سنت است، ولی در نظریه وی در توحید می‌گوید، قبل او کسی آن را نفهمیده و این فهم، تفضل خدا به او است؛ با این نظریه حکم فقهی تکفیر بسیاری از مسلمانان را صادر کرده و باعث کشته شدن مسلمانان شده است؛ بنابراین در ادعای مقلد بودنش و این نظریه تکفیری او، تناقض است.

الصفحات