اعتقادات

متن کتاب مجموع فتاوی ابن تیمیه
04/06/1401 - 11:36

کسى از همه چیز با خبر است که در هر مکان و هر زمانى حاضر و ناظر باشد و او تنها ذات پاک خدا است و غیر او که وجودش محدود به زمان و مکان معینى است، طبعاً نمى‌ تواند از همه چیز باخبر باشد، ولى هیچ مانعى ندارد که خداوند قسمتى از علم غیب را که مصلحت مى‌ داند و براى تکمیل رهبرى رهبران الهى لازم است در اختیار آنها بگذارد که آن را علم غیب بالذات نمى‌‌گویند، بلکه علم غیب بالعرض و به تعبیر دیگر یادگیرى و تعلّم از داناى غیب است.

حکم برخی از علمای اهل سنت به استحباب تلقین میت، نشان از پذیرش سماع موتی
03/04/1401 - 14:06

طبق مبانی اهل سنت تلقین بعد از دفن با روایات صحیح، تقویت و تأیید شده و عمل مسلمانان شام و دیگر مسلمانان مؤید آن است. از علمای مالکی و شافعی تصریح به استحباب تلقین بعد از دفن میت بیان شده است.

روایت «قلیب بدر» و اثبات سماع موتی توسط این حدیث صحیح
02/27/1401 - 09:11

شنقیطی در تفسیر «أضواء البیان فی إیضاح القرآن بالقرآن» آیه 80 سوره نمل را مخالف سماع موتی و حدیث سخن پیامبر (ص) با کشته شدگان بدر که سه روز پس از مردن آنها انجام شد نمی‌داند و حدیث را هم صحیح و معتبر می‌شمارد.

نظر علمای اهل سنت در تأیید سماع موتی
02/26/1401 - 08:08

شنقیطی در تفسیرش آیه 80 سوره نمل را مخالف سماع موتی و احادیث صحیح نمی داند و سخن علما در تأیید سماع موتی را با تحلیل روایات و تفسیر آیاتی که به نظر مخالف این نظر می‌آید، بیان می‌کند.

روایت «شنیدن صدای کفش زندگان» و اثبات سماع موتی توسط این حدیث صحیح
02/26/1401 - 07:50

شنقیطی در تفسیرش آیه 80 سوره نمل را مخالف سماع موتی و حدیث «شنیدن صدای کفش زندگان» نمی داند و حدیث را هم صحیح و معتبر می شمارد.

روایت «سلام به مردگان و خطاب به آنان» و اثبات سماع موتی
02/26/1401 - 07:19

شنقیطی در تفسیرش، آیه 80 سوره نمل را مخالف سماع موتی و حدیث «سلام به مردگان و خطاب به آنان» نمی داند و حدیث را هم صحیح و معتبر می‌ شمارد.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
02/25/1401 - 08:47

در کنار آیات قرآن کریم که به صراحت مسئله تقیه را مطرح کرده و به آن مشروعیت بخشیده است، روایات فراوانی از فریقین وجود دارد که بر مشروعیت تقیه دلالت دارند.

اعتراف عالم عربستانی به تأیید سماع موتی در اسلام
02/24/1401 - 12:36

شنقیطی در کتاب تفسیر «أضواء البیان فی إیضاح القرآن بالقرآن» آیه 80 سوره نمل را مخالف سماع موتی نمی داند و ثابت می کند که سماع موتی، طبق روایات صحیح و نظر علمای اهل سنت مورد تأیید است و آیه‌ای در مخالفت آن وجود ندارد.

اگر امیرالمومنین (ع) ادعای خلافت داشتند، چرا در شورای شش نفره حضور پیدا کردند؟
02/11/1401 - 10:08

مفتیان وهابی ادعا می کنند، شیعیان معتقدند که امیرالمؤمنین (ع) خلیفه الهی است، اما اگر حضرت، خلیفه است، چرا در شورای شش نفره ای که توسط خلیفه دوم اهل سنت تشکیل داده شد حضور داشتند و کاندید خلافت شدند؟! در پاسخ به این ادعا باید گفت، حضور حضرت در شورا به اختیار ایشان نبوده و با اجبار بوده است و می توان گفت، شاید حضور حضرت به جهت اثبات تناقض گویی در عمل و گفتار عمر بن خطاب بوده است.

مشروعیت حکم به وجوب خمس درآمد کسب
01/20/1401 - 14:51

برخی از آیه خمس برداشت کرده‌ اند که خمس فقط به غنیمت جنگی تعلق می گیرد و پیامبر (ص) هم به درآمد و منفعت کسب خمس نمی‌ گرفتند، لذا شیعه با چه مجوزی حکم به وجوب خمس ارباح مکاسب می‌ دهد؟ شیعه تبیین اهل بیت (ع) از قرآن و دین را همانند تبیین پیامبر (ص) می‌ داند و پیامبر (ص) نیز به غیر غنیمت خمس را واجب می‌ دانست.

آیا شیعه ائمه (ع) را خدا می داند؟
01/16/1401 - 12:32

وهابیون ادعا می کنند که شیعیان ائمه اطهار (ع) را خدا می دانند و کار شیعه شبیه کار مشرکین صدر اسلام است؛ در حالیکه تفاوت نظر شیعه با مشرکین صدر اسلام در این است که مشرکین برای خداوند شریک قائل می‌ شدند و شیعه قائل به واسطه‌ هایی است که از جانب خداوند مأمور به انجام وظایفی شده‌ اند.

آیا شیعه ائمه (ع) را خدا می داند؟
01/15/1401 - 12:31

وهابیون به شیعه نسبت می دهند، که شیعه ائمه اطهار (ع) را خدا می داند اعتقاد بسیاری از عالمان شیعه و بسیاری از فرق اسلامی این است که شرک دانستن یک عقیده، بر محور استقلال از خداوند می‌ گردد و ملاک شرک، خدا پنداشتن و پرستش غیر خدا و مستقل دانستن آنهاست. این ملاک در چند مسئله مانند توسل و عرض حاجت، استغاثه، شفاعت، و صفاتی مانند خالقیت، رازقیت، قدرت، علم غیب نیز وجود دارد.

آیا شیعه ائمه (ع) را خدا می داند؟
01/15/1401 - 12:16

وهابیون به شیعه نسبت می دهند، که شیعه ائمه اطهار (ع) را خدا می داند و دلیلشان نسبت دادن صفاتی است که آنان معتقدند فقط مخصوص خداوند است؛ در حالیکه می‌ توان به موجودات خلقت را نسبت داد. خداوند این قدرت را دارد که صفات رازقیت، خالقیت، قدرت، علم غیب و ... را به هر بنده‌ ای که بخواهد و به هر اندازه‌ ای که بخواهد بدهد و این صفات را با اذن خدا و در طول خدا می‌ توان به این واسطه‌ ها نسبت داد.

آیا شیعه ائمه (ع) را خدا می داند؟
01/14/1401 - 12:44

وهابیون به شیعه نسبت می دهند، که شیعه ائمه اطهار (ع) را خدا می داند و به آیاتی استدلال می کنند که خداوند در آن آیات خطاب به مشرکین که غیر خداوند را عبادت و پرستش می کنند، گوشزد می کند معبودانی که می پرستید، توسط خداوند اذنی ندارند و مستقل از خدا توانی ندارند و ربطی به عقاید شیعیان ندارد که فردی غیر خدا را نمی‌ پرستند!

الصفحات