زمان رمی جمرات

  • 1396/10/20 - 11:55
رمی جمرات در مذاهب چهرگانه آن به علت ذیق وقتی که در انجام آن اعمال می‌شود موجب تلفات حاجیان گردید از این رو عده‌ای از فقهای عربستان در این خصوص توسیع وقت طبق نظر امامیه را پذیرفتند.

رمی جرات یکی از اعمال واجب در مناسح حج است که بر هر فرد مسلمان و مستطعی در اعمال حج حضور دارد لازم است آن را  که عبارت از پرتاب 7 سنگ ریزه به جمره شیطان است را انجام بدهد. این عمل که از ابتدای حضور حاجیان در سرزنین منا آغاز می‌شود سه روز متوالی ادامه خواهد داشت که حاجیان باید در هر روز یک نوبت آن را انجام دهند. [1]
جمهور فقهای مذاهب چهارگانه زمان رمی جمرات را پس از رسیدن خورشید به میان آسمان دانسته‌اند که این ذیق وقت در انبوه حج گزاران باعث کشته و مجروع شدن عده‌ای از ایشان می‌شد. این در صورتی است که بنا بر مذهب جعفری که برگرفته از علوم اهل‌بیت (علیهم السلام) است زمان رمی جمرات از صبح روز دهم ذی الحجه موسع می‌باشد.
از این رو دکتر عبد الوهاب سلیمان، عضو کبار العلماء عربستان سعودی می‌نویسد: «مذهب شیعه زیدی و امامی بنا به نظر امام ابو جعفر الباقر (علیه السلام) رمی جمرات را از صبح می‌داند... و این نظر، منسجم با مقاصد شریعت مطهره در رفع حرج و جلوگیری از خونریزی و حفظ نفوس است.» [2]

پی‌نوشت:
[1]. توضیح المسائل مراجع، واجبات حج، رمی جمرات
[2]. مجله البحوث الفقهیه المعاصره، شوال1421، شماره49، سال13، ص122 

تنظیم و تدوین

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.