اسناد

روزه پیامبر (ص) در اکثر ماه شعبان و اتصال آن به ماه رمضان
01/14/1401 - 10:24

در چند روایت از عایشه درباره پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نقل شده است که حضرت به حدی روزه می گرفت که نگویند هیچ روزی مفطر نیست و به حدی افطار می کرد که نگویند روزه نمی گیرد؛ همچنین نقل کرده حضرت را ندیدم که یک ماه را کامل روزه بگیرد، مگر ماه رمضان و ایشان را ندیدم که در هیچیک از ماه‌ها به اندازه م

روزه تمام ماه شعبان توسط پیامبر (ص)
01/14/1401 - 10:22

از ام سلمه درباره پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نقل شده است که حضرت هیچ ماهی را کامل روزه نمی گرفت مگر ماه شعبان که روزه این ماه را به ماه رمضان متصل می‌کرد.
سنن ابوداود، سجستانی، ج4، ص24.

ابوهریره: ماه شعبان به نصف رسید، دیگر روزه نگیرید
01/14/1401 - 10:20

از ابوهریره روایت کرده اند که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند: «هرگاه ماه شعبان به نصف رسید، دیگر روزه نگیرید.»
سنن ابوداود، سجستانی، ج4، ص25.
مقاله: «ممنوعیت روزه روز 30 شعبان، در روایات اهل سنت»

ممنوعیت روزه نیمه دوم شعبان، در روایات اهل سنت
01/14/1401 - 10:17

از ابوهریره روایت کرده‌ اند که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند: «هرگاه ماه شعبان به نصف رسید، دیگر روزه نگیرید تا ماه رمضان فرا رسد.»
سنن ابن ماجه، ج2، ص564.
مقاله: «ممنوعیت روزه روز 30 شعبان، در روایات اهل سنت»

هدایت اخذ کننده قرآن و سنت
01/09/1401 - 09:23

ذهبی از قول ابوقلابه نقل می‌ کند که گفت: «اگر برای فردی، روایتی از پیامبر آوردی، ولی او گفت: سنت را کنار بگذار و از قرآن بگو، بدانکه این فرد گمراه است.»

کنار گذاشتن سنت گمراهی و گمراه کننده است
01/09/1401 - 09:23

خطیب بغدادی می‌ نویسد: «ایوب سختیانی گفت: اگر از سنت برای کسی سخن گفتی و گفت: دلیل از قرآن بیاور و سنت را کنار بگذار، بدانکه آن فرد، گمراه و گمراه کننده است.»
یعنی باید قرآن در کنار سنت آورده شود و به تنهایی اثر ندارد.
الکفایه فی علم الروایه، خطیب بغدادی، ج1، ص16.

پرهیز از کنار گذاشتن روایات در فهم قرآن
01/06/1401 - 20:38

البانی می‌ گوید: «ای مسلمان! بپرهیز از اینکه قرآن را بدون کمک از روایات نبوی بفهمی! چرا که چنین چیزی امکان‌ پذیر نیست، حتی اگر در فهم لغت همانند سیبویه زمان خود باشی.»
صفة صلاة النّبی، البانی، ص171.

دستور خلیفه به گفتن «الصلاة خیر من النوم» در اذان
01/06/1401 - 20:36

مالک بن انس در کتابش آورده است: به ما این چنین رسیده است که مؤذن خلیفه دوم، روزی برای اذان صبح آمده بود که خلیفه را در خواب دید، لذا در بین اذان جمله (الصلاة خیر من النوم؛ نماز از خواب بهتر است) را گفت؛ خلیفه که بیدار شد، به او امر کرد تا این جمله را به اذان صبح اضافه کند.

نبودن «الصلاة خیر من النوم» در اذان پیامبر
01/06/1401 - 20:34

ابن حزم می‌ نویسد: «با روایت صحیح از ابن عمر و ابی‌امامه بن سهل بن حنیف نقل شده که آنها در اذان خود «حَیِّ عَلی خَیرِ العَمَل» می‌گفتند.» همچنین می‌گوید: «ما عبارت «الصلاه خیرٌ من النوم» را قبول نداریم؛ زیرا چنین چیزی از رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به ما نرسیده است.»

نقل روایات صحیح در جزئیت «حی علی خیر العمل» در اذان
01/06/1401 - 20:31

شوکانی روایت می‌ کند: «در روایت صحیح برای ما ثابت شده که «حَیِّ عَلی خَیرِ العَمَل» در اذان زمان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بوده، ولی در زمان عمر حذف شد.

گمراه بودن کنار گذارنده سنت
01/06/1401 - 20:13

ایوب سختیانی از علمای اهل سنت می‌گوید: «اگر برای فردی، روایتی از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آوردی، ولی او گفت: سنت را کنار بگذار و از قرآن بگو، بدانکه این فرد گمراه است.»
معرفة علوم الحدیث، حاکم نیشابوری، ص263.

احمق بودن قرآنیون
01/06/1401 - 20:10

در روایتی که در برخی منابع اهل سنت آمده: «عمران بن حصین در پاسخ شخصی، از حدیث استفاده کرد؛ آن شخص گفت: از حدیث برای من سخن مگو و فقط از آیات قرآن برایم دلیل بیاور! عمران به او گفت: تو شخص احمقی هستی!

فهم قرآن با سنت و روایات
01/06/1401 - 20:01

ابوحنیفه گفت: «اگر سنت و روایات نبود، هیچیک از ما قرآن را نمی‌فهمیدیم.»
المستخرج علی المستدرک للحاکم، زین الدین عراقی، ص15.
مقاله: «امام علی (علیه السّلام) در قرآن»

روایات مفسر قرآن نزد احمد بن حنبل
01/06/1401 - 19:54

از احمد بن حنبل نقل کرده‌اند که گفت: «این سنّت و روایات است که قرآن را برای ما معنا و تفسیر می‌کند.»
جامع بیان العلم و فضله، ابن عبدالبر، ص1194.
مقاله: «امام علی (علیه السّلام) در قرآن»

صفحه‌ها