ای کاش باستانگرایان و زرتشتیان، بازی پوکر را تحریم کنند!

  • 1399/06/11 - 12:57
در بازی پوکر (ورق)، چهار شاه وجود دارد که یکی از آن‌ها، اسکندر مقدونی است. می‌دانیم اسکندر مقدونی همان است که در فتح ایران، سلسله هخامنشی را از پای درآورد، حتی به زرتشتیان هم رحم نکرد...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در بازی پوکر (ورق)، چهار شاه وجود دارد که عبارت اند از:

1. شاه پیک (King of Spades): داود (علیه السلام)
2. شاه دل (King of Hearts): شارلمان (پادشاه فرانسه قدیم)
3. شاه خشت (King of Diamonds): ژولیوس سزار (پادشاه روم قدیم)
4. شاه خاج یا همان گشنیز (King of Clubs): اسکندر مقدونی!

می‌دانیم اسکندر مقدونی همان است که در فتح ایران، سلسله هخامنشی را از پای درآورد، حتی به زرتشتیان هم رحم نکرد و آنان را به خاک سیاه نشاند و موجب تضعیف آن دین شد. چنان که در تمام منابع زرتشتی، از اسکندر به عنوان اسکندر گُجَستک (یعنی اسکندر ملعون) یاد شده است. حال، سخن ما در این است که هموطنانی که گرایش زرتشتی و باستانگرایی دارند، اگر در ادعای میهن‌پرستی خود صداقت دارند، این بازی را تحریم کنند!

تولیدی

دیدگاه‌ها

ما این بازی را باید ایرانی سازی کنیم و شاهان آن باید کوروش بزرگ، انوشیروان دادگر، جمشیدو نادر شاه باشند

بزرگ بودن کوروش و دادگر بودن انوشیروان از اراجیف زرتشتیان بت پرست است.

تو شاه پرست هستی نه وطن پرست.

شما هم تروریست هستید

هخامنشیان، قتل، ترور، ویرانی: https://www.adyannet.com/fa/tags/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%86

پوکر خیلی بازی خوبیه

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.