افزودن نظر جدید

ما این بازی را باید ایرانی سازی کنیم و شاهان آن باید کوروش بزرگ، انوشیروان دادگر، جمشیدو نادر شاه باشند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.