درماندگی اهل حق از تفسیر "یا"

  • 1396/11/02 - 08:23
بنا بر اعتقاد اهل حق نخستین تجلی خداوند در مرتبه"یا" است. اما متون کلامی و آثار کلام‌دانان امروزی اهل حق، معنایی درباره واژه "یا" بیان نکرده‌اند. برخی از کلام‌دانان اهل حق برای این واژه توجیهی بیان می‌کنند که دارای اشکال‌های متعددی است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– بنا بر اعتقاد اهل حق نخستین تجلی خداوند در مرتبه"یا" است. اما متون کلامی و آثار کلام‌دانان امروزی اهل حق، معنایی درباره واژه "یا" بیان نکرده‌اند. برخی از کلام دانان اهل حق برای این واژه  توجیهی بیان می‌کنند و می‌گویند: در اصل "یا" حرف ندا است و منادایی که بعدازآن بوده حذف‌شده است و ما نمی‌دانیم آن اسم محذوف چیست؟ بنابراین در این ترکیب فقط حرف ندا باقی‌مانده است. اما این توجیه صحیح نیست و دارای دو اشکال است:
1- اشکال ادبی: متون کلامی اهل حق به زبان کُردی است  و در این زبان، واژه "یا" حرف ندا نیست تا بگوییم "یا" حرف ندا و منادای محذوف است. بلکه در زبان کُردی با گویش"کَلهری" و" گُورانی" برای منادای نزدیک از واژه"واها" و برای منادای دور از واژه"هاها" استفاده می‌شود واگر عباراتی مانند"یاالله"،" یا"علی"و... به‌کار می‌رود به تأسی از زبان عربی است.
2- برفرض هم که "یا" ندا باشد، منادای معلوم نیست درواقع از اسمی سخن به میان می‌آید که به آن علم نداریم و بدون شناخت اسم نمی‌توان در پی‌شناخت مسمی و مصداق برآمد و حال‌آنکه در مبحث خداشناسی در پی کسب علم و معرفت به وجود معلوم معروف که خداوند متعال است، هستیم.[ظهور دوره حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، صص 174-173] مطالب مذکور حاکی از درماندگی متون اهل حق از ارائه صحیح  مباحث خداشناسی است.

پی‌نوشت:
رستمی، منصور، ظهور دوره حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، قم، رسالت یعقوبی، چاپ اول، 1396، ص 174-173

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.