زرتشت

01/26/1393 - 11:18

هخامنشیان نیز به عنوان اولین حکومت بسیار بزرگ ایرانی خدایان بسیاری را مورد احترام و پرستش قرار دادند. کوروش کبیر در هنگامه‌ی لشکر کشی به ماد ابتدا در برابر خدایان پارسی قربانی بجای آورد، سپس در ورود به سرزمین مادها برای خدای آنان قربانی کرد. او در بابل نیز خود را فرستاده‌ی خدای شهر، مردوک، خواند و..

01/22/1393 - 10:17

بزرگان و پیشوایان سیاسی و مذهبی در دین زرتشتی همواره با اقتدا به فرستادگان اهورامزدا و بنا بر نص صریح اوستا، علاقه‌ی بسیاری به بریدن سرِ دشمنان و مخالفین خود داشتند. از آن جمله در شاهنامه فردوسی موارد بسیاری را بیان می‌کند که مؤمنین زرتشتی سر از بدن دشمنان و مخالفین خود جدا می‌کردند...

01/20/1393 - 15:48

در متن اوستا و حتی شاهنامه به صراحت آمده است که زرتشتیان با اقتدا به منش خدایشان، غیر زرتشتیان را سر می‌بریدند. این امر (سر از بدن غیرزرتشتیان جدا نمودن) به وفور و روشنی در تاریخ زرتشتیان مشاهده می‌شود. آیا زرتشتیان و باستان‌پرستان از این موضوع آگاه نیستند؟ پس چرا همواره دیگران را به خشونت متهم می‌کنند؟

01/14/1393 - 15:26

نظام طبقاتی در میان اقوام آریایی ریشه‌ای بسیار کهن دارد. نظامی که بر مبنای آن هیچ کس حق ورود به طبقه‌ی دیگر را ندارد و جایگاه اجتماعی هر شخص تنها بر پایه‌ی وراثت تعریف می‌شود. گاتهای اوستا نیز هیچ‌گاه هیچ مبارزه‌ای با این منش ظالمانه‌ نکرد، بلکه خود آن را تثبیت نمود.

01/12/1393 - 20:14

دین زرتشتی با نادیده گرفتن انصاف و حق‌گرايي، نه تنها عقل زن را موجودي ناقص معرفی کرده است، بلکه پا را فراتر از این گذاشته و آنان را بی‌خرد و حتی موجوداتی اهریمنی و خبیث معرفی نموده است. در تبیین اين گفتار بايد گفت...

12/25/1392 - 10:36

آیا می‌دانید بنابر گات‌های اوستا، اهورامزدا با نقض فلسفه‌ی نبوت، مردمان را در گذر هزاران و بلکه ده‌ها هزار سال در زشتی و نکبت نگاه داشت؟ و مایه‌ی بدبختی و هلاکت و نابودی جامعه‌ی بشری شد؟ آیا می‌دانید اهورامزدا چگونه مبانی خردمندانه‌ای که خود بیان داشته را زیر پا گذاشت؟

12/06/1392 - 12:06

از دیر باز نویسندگان زیادی به دنبال علل شکست ایرانیان در جنگ با اعراب برآمدند. در این میان نگاه‌های مختلفی وجود دارد. هر کسی با دید خود به این علل نگاه می‌کند. گروهی با دید باستان گرایی و ملی گرایی و گروهی هم با نگاه واقع بینانه، به این قضیه نگاه می‌کنند.

12/05/1392 - 22:59

منابع فراوان دینی و تاریخی گویای این هستند که زرتشتیان به معنی واقعی، آتش را پرستش می کردند. همین امر سبب شد که ایرانیانِ مسلمان شده، زرتشتیان را «آتش پرست» بنامند. حتی بزرگان و فرهیختگان ایران زمین، از جمله ابن سینا، عطار نیشابوری، سعدی، نظامی گنجوی، فخرالدین رازی، سهروردی و حتی فردوسی و ...، زرتشتیان را این گونه خطاب نمودند.

12/05/1392 - 08:57

زیارتگاه‌های زرتشتیان، محل پنهان کردن گنج، گروهی ناشناس آدینه گذشته به صورت مخفیانه و شبانه به بخشی از پیر نارستانه تجاوز کردند. ظاهرا این افراد به قصد یافتن اشیای گران‌قیمت و عتیقه وارد این زیارت‌گاه شده و اقدام به حفر چاله ای در بخش قدیمی روشن کردن چراغ پیر کرده‌ اند.

11/27/1392 - 20:52

امروزه زرتشتیان ادعا می‎کنند که ما آتش پرست نیستیم بلکه آتش، فقط قبله‌ی ماست. لیکن منابع اوستایی و پهلوی نشان‎گر این هستند که آنان آتش را به صورت ویژه پرستش می‎کنند، آتش را در کنار اهورامزدا و به عنوان مظهر او می‌ستایند و آن را پسر اهورامزدا می‌دانند...

11/21/1392 - 10:13

ازدواج با محارم از اهم این مسائل است که در برنامه ای هدفمند قرار است از اساس با سوال مواجه شود و با روش فرار به جلو، صورت مسئله ی آن کاملا پاک شود.

11/12/1392 - 20:47

شگفتی‌هایی از متن پهلوی یادگار زریران، اعتراف موبدان به خشونت‌ها، کشتارها و قتل عام مردم غیر زرتشتی، سنت ازدواج با محارم و ... همگی مسائلی هستند که در این متن کهن مشاهده می‌شود.

11/11/1392 - 19:48

این مطلب که هیچ اجماعی بر معنای نام زرتشت وجود ندارد، یکی از اصلی‌ترین نقاط ضعف آیین زرتشت است. بسیار عجیب است که هیچ منبع درست تاریخی وجود ندارد که نام واقعی زرتشت در آن ثبت شده باشد. به همین علت است که برخی از منتقدین قائل‌اند اصلاً شخصی به نام زرتشت وجود خارجی نداشته و آنچه به نام زرتشت تبلیغ می‌شود، زاییده فکر افرادی فرصت طلب و سودجویی بوده که در پی کسب منافع خود بوده‌اند.

11/08/1392 - 14:26

دانستن اطوار و ادوار زندگى پيشينيان، شخصیت شناسی وسرگذشت نامه، که انسان و شخصیت او در این پارادایم و مشخصه شخصیت اصلی و بازیگر نقش اول است.

صفحه‌ها