زرتشت

03/10/1393 - 18:04

بدترین شكنجه‏‌ها در زمان حکومت دینی ساسانیان، شكنجه معروف به «نه مرگ» بود كه تفصيل آن از اين‌قرار است: جلاد به ترتيب انگشتان دست و انگشتان پا و بعد دست را تا مچ و پا را تا كعب و سپس دست را تا آرنج و پا را تا زانو و آنگاه گوش و بينى و عاقبت سر را قطع مي‌كرد و اجساد اعدام‌‏شدگان را نزد حيوانات وحشى مي‌افكندند.

03/09/1393 - 15:21

امروزه موبدان زرتشتی می‌کوشند تا خود را به عقائد توحیدی اسلام نزدیک‌تر کنند. به هر صورت آنچه در ادامه بیان می‌گردد، اسناد و شواهدی بر اعتقاد اوستای زرتشتی، به دو منشأ و مبدأ برای جهان است. بدین معنا که آیین زرتشتی، توحید اَفعالی را باور ندارد. یعنی دو خدا را مبدأ افعال در جهان می‌داند. در نتیجه کمال مطلق و قادریت مطلق اهورامزدا را نفی نموده است.

03/06/1393 - 13:37

برخی از جریانات باستان‌پرستان و زرتشتی‌گرا در فضای مجازی، در جهت ضربه زدن به اسلام و مناسک اسلامی، سجده در مقابل خدا را به تمسخر کشیده‌اند. این نوشتار پاسخی است که با یاوه‌گویی‌های این اشخاص. چه اینکه در دین زرتشتی و سنت‌های ایران باستان، سجده در مقابل آتش و نیز در مقابل پادشاهان و اشراف امری مرسوم بوده و هست...

02/28/1393 - 19:23

برخی از معاندین، احکام جزایی اسلام (که به حق است) را دست‌آویزی برای حمله به اسلام قرار داده‌اند، اما جالب است بدانیم که حکم بُریدن دست و پا و گوش و ...، و حتی سر بُریدن، زنده زنده پوست کَندن، سنگسار کردن و بسیاری مجازات‌های دیگر در متن اوستا و دیگر متون فقهی زرتشتی نیز آمده است. برای مثال...

02/24/1393 - 01:51

هيچ يك از پادشاهان ساسانى به استثناى اردشير اول و خسرو انوشيروان و خسرو پرويز، مانند بهرام پنجم محبوب عام نبوده است. پادشاهی که در بین اعراب و با فرهنگ اعراب بزرگ شد و حکومت رسیدنش را مدیون گروه حقیر از اعراب است که حرکت آنها ، مخالفت بزرگان را از پادشاه نشدن بهرام خنثی کرد.

02/23/1393 - 23:40

در واقع مبلغان واقعی و رسالت داران راستین عالم، تفاوت ماهوی در نوع دعوت خویش نداشته‌اند اما با توجه به نوع شریعت خود و مقتضیات زمانی و مکانی و استعداد مخاطبان، تفاوت‌هایی در شیوه‌ها و مدل‌های دعوت اتخاذ کرده‌اند.

02/23/1393 - 03:38

آیا می‌دانید در متن اوستا، بارها و بارها اهورامزدا حکم قتل‌عام مردم مازندران و گیلان را، به جرم کافر بودن (؟!) صادر کرده است؟ آیا می‌دانید بنا بر متن اوستا، کشتن مردم مازندران و گیلان یک افتخار برای بزرگان دین زرتشتی محسوب می‌شود؟

02/21/1393 - 23:59

موبدان زرتشتی علاوه بر انکار راستیِ ابراهیم (علیه السلام)، حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) و حضرت عیسی (علیه السلام) را نیز پیامبران شیطانی نامیدند. گذشته از این، در متن پهلوی بهرام ورجاوند آمده است که موبدان قصد دارند در آینده، مساجد ایران را تخریب کرده؛ به جایشان آتشکده بنا کنند...! در ادامه تصاویری از متن کتاب ارائه می‌شود...

02/21/1393 - 15:11

بنا بر فقه زرتشتی، و بر پایه‌ی متن پهلوی اِمید اشَوَهیشتان، اگر یک زرتشتی، مسلمان شود، و حاضر به بازگشت نباشد، می‌بایستی اعدام و همه‌ی اموالش مصادره گردد.

02/08/1393 - 11:34

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ فقهای اسلام در گذر زمان، زرتشتیان را تحت عنوان مجوس و زیرمجموعه‌ی اهل کتاب به شمار می‌آوردند.

02/07/1393 - 20:11

پاسخی برای سخن واهی زرتشتیان و روحانیون زرتشتی در مورد ادعای اینکه اهورامزدا در طول تاریخ ایران به تجسم در‌نیامده است. تجسم اهورامزدا در نگاره‌های پادشاهان ساسانی،‌ حکومتی که دینی است و دین غالب در آن زمان دین زرتشت بوده است. در آثاری که از زمان ساسانیان بر جای مانده است، علاوه بر تجسم اهورامزدا، ایزد پیشا زرتشتی مانند آناهیتا نیز به تصویر در آمده است.

02/02/1393 - 18:19

آیا می‌دانید، مانی رهبر یک جریان بزرگ اجتماعی در عصر ساسانیان، به جرم درخطر انداختن منافع موبدان، به دستور شاه ساسانی، پوست بدنش را از سر تا پای جدا نموده، و از دروازه شهر جندی‌شاپور آویختند؟

01/31/1393 - 10:31

سنگسار در جامعه و آیین زرتشتی نیز به وفور وجود داشته است. هرچند امروزه جامعه‌ی زرتشتیان به دلیل نداشتن اهرم سیاسی و حکومتی، از اجرای قوانین خود مهجورند، لیکن اصل وجود سنگسار به عنوان یک مجازات رایج را می‌توان در متون تاریخی و دینیِ زرتشتی به روشنی مشاهده نمود.

01/27/1393 - 08:52

با مطالعه‌ی منصفانه و دقیق، می‌توان انواع خشونت‌ها اعم از اعدام به شیوه‌ی سربریدن و... را در آیین زرتشتی یافت. لیکن گفتاری که بس جای شگفتی دارد، مجازاتِ مردم، به شیوه‌ی «زنده زنده پوست کندن» است. این حکم در اوستا آمده و گزارشات فراوانی از اجرای آن در متون تاریخی بیان شده است.

صفحه‌ها