زرتشت

05/12/1392 - 09:40

حجاب بانوان در ایران باستان، یکی از کامل ترین پوشش‌ها در جهان باستان بوده است. پس به برخی باید گفت اگر مسلمان نیستید حداقل ایرانی باشید.

05/09/1392 - 15:36

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بر اساس اندرزنامه دستوران ، موبدان زرتشتی نیایش و پرستیدن آتش و همچنین باور به خرافاتی هم تأثیر شوری چشم بر خورشید و ماه و طبیعت پیرامون و خرافاتی دیگر را ترویج می دادند .

05/05/1392 - 02:11

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بسیاری از تاریخنگاران معتقدند که زرتشت اصالتاً از بنی اسرائیل بوده و به دلایلی مبهم و اسرار آمیز با شاگردان خاص و نزدیکان ارمیای نبی درگیر شده ، مجبور می گردد که به سمت بلخ فرار کند. این مقاله بر اساس متن اوستا ، به علل این درگیری ها پرداخته شده است.

05/01/1392 - 18:42

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در اوستا ، اهورامزدا به زرتشت و پیروانش دستور می دهد که برای نجات از شر اهریمن ، به بدن خود ، پر مرغ آویزان کنید ...

پارس بانو
05/01/1392 - 16:13

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_در شهر یزد چندین پیرانگاه برای زرتشتیان وجود دارد که باور آنها بر این است که این اماکن محل دفن دختران یزدگرد می باشد ولی هم از دید تاریخ دانان و هم از دید موبدان زرتشتی این اماکن مربوط به پرستش مهر و آناهیتا می باشد.

04/29/1392 - 00:13

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در گاتها ، گئوش اوروان به معنی روان گاو ، یکی از اصلی ترین موضوعات عقیدتی و فلسفی است. آن چنان که زرتشت ، همه ی نیکی ها و حتی اهورامزدا را واسطه قرار می دهد تا به گئوش اوروان برسد .

تحريف شدن اوستا
04/20/1392 - 00:40

وقتي به قرآن كريم، با ديده دقت مي نگريم، در مي يابيم كه براي اثبات حقانيت اين كتاب آسماني، حداقل ده ها دليل عقلي وجود دارد، كه اين دلايل، برتري، جامعيت و تحريف ناپذيري اين كتاب وحياني را انكار ناپذير مي نمايانند. حال با توجه به اين مقدمه كتاب مقدس زرتشتيان را از نظر وثاقت و تحريف پذيري مورد دقت و بررسي قرار مي دهيم.

علل سقوط ساسانيان
04/16/1392 - 23:48

آيا مي دانيد كه حكومت ساسانيان با اين قلمرو وسيع و گسترده، چرا و چگونه فروپاشيده شد و چرا از دين رسمي آن زمان (زرتشتيت) جز نام و اندك پيروي باقي نماند ؟

اهریمن و شرک در زدتشت
04/15/1392 - 19:41

امروزه گروهی که خود را زرتشتی می خوانند ،چون که نمی توانند از اعتقاد خود دفاع کنند،دست به توجیه و مغالطه زده و از اعتقادات و مبانی محکم و منطقی اسلام سوء برداشت کرده و حرف های پوچ و باطلی می زنند.

سفره افطار
04/14/1392 - 20:11

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_روزه و گرسنگی در دین زرتشت کاری ناروا می باشد و از طرفی جامعه زرتشتیت بیان می دارد که دین زرتشت امروز تابع دانش بشری هست، ولی در واقع امروزه به تبعیت از دانش بشری هم عمل نمی کنند.

04/12/1392 - 17:19

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ آیا می دانید در اوستا پیروان دیگر ادیان ، موجوداتی اهریمنی ، پلید و سزاوار مرگ دانسته شده اند ؟

04/12/1392 - 16:12

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ آیا می‌دانید در اوستا آمده است که زرتشت به پیروانش دستور داد تا برای پاک شدن از آلودگی جسمی و رومی، خود را با ادرار انسان‌های دیگر بشویند ؟ بر اساس آموزه های اوستا اگر انسانی از دنیا برود، نباید او را دفن کرد بلکه باید طی مراسمی خاص...

04/09/1392 - 16:32

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ آیا می دانید در دین زرتشتی برای کوچکترین گناهی صد ها و هزاران ضربه ی شلّاق در نظر گرفته شده است ؟

04/06/1392 - 17:26

علاوه بر اینکه زرتشت، مخالفین خود را سزاوار مرگ می‌دانست. گذشته از این، در در اوستا آمده است که اهورامزدا به زرتشت گفت: «همهٔ مردان بدکار و شریر، دادرس و داور را به هیچ شمارند. کسانی که دادرس و داور را به هیچ شمارند مردان بی‌قانون و بی‌آیین هستند. مردان بی‌قانون همه ناپاک و ملعون هستند. مردان ناپاک و ملعون همه سزاوار مرگ می‌باشند...

صفحه‌ها