زنده پوست کندن انسان‌ها در آیین زرتشت پاک

  • 1393/01/27 - 08:52
با مطالعه‌ی منصفانه و دقیق، می‌توان انواع خشونت‌ها اعم از اعدام به شیوه‌ی سربریدن و... را در آیین زرتشتی یافت. لیکن گفتاری که بس جای شگفتی دارد، مجازاتِ مردم، به شیوه‌ی «زنده زنده پوست کندن» است. این حکم در اوستا آمده و گزارشات فراوانی از اجرای آن در متون تاریخی بیان شده است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ خشونت در آیین زرتشتی، مسئله‌ای است که موبدان آن را انکار می‌کنند. حال آنکه با نگاهی منصفانه و به دور از تعصبات کورکورانه، درمی‌یابیم که آیین زرتشتی در گذر تاریخ از خشن‌ترین مکاتب عقیدتی در جهان بوده است. نمونه‌های بسیاری از خشونت‌ورزی را می‌توان در متن اوستا و متون پهلوی کلاسیک مشاهده نمود. از سر بریدن و ذبح کردن مخالفین گرفته،[1] تا قتل‌عام میلیونی غیرزرتشتیان، به دست زرتشتیان،[2] و بسیاری مسائل گوناگون که تبیین آن، مجالی بس فراوان می‌طلبد. به هر روی تاریخ دین زرتشتی و عمل کرد بزرگان آن نیز گویای این نکته است که قتل و غارت مخالفین و غیرزرتشتیان برای آنان کردار نیک شمرده می‌شد. از آن جمله می‌توان به رفتارهای انوشیروان در عصر حکومتش نگریست.[3] گفتاری دگر که بسی جای شگفتی دارد، مجازاتِ مردم (اعم از گنهکار و بی‌گناه) به شیوه‌ی «زنده زنده پوست کندن» در آیین زرتشتی است. این حکم در اوستا نیز آمده است. در فرگرد نهم وندیداد، پاره‌ی چهل و نهم آمده است که اهورامزدا به زرتشت می‌گوید، اگر کسی بدون داشتن آگاهی دینی، مرده‌ای را (با آداب بسیار پیچیده و عجیب) تطهیر کند، زرتشتیان باید او را در بند کشند، سپس پوستش را از تن جدا نمایند و آنگاه سر از بدنش جدا کنند و گوشتش را جلوی لاشخورها بیندازند! در ترجمه جیمز دارمستتر (James Darmesteter) آمده است:
Ahura Mazda answered: 'The worshippers of Mazda shall bind him; they shall bind his hands first; then they shall strip him of his clothes, they shall flay him alive, hey shall cut the head off his head, and they shall give over his corpse unto the greediest of the birds of the beneficent spirit, unto the corpse eating birds, unto the ravens with these words [4]همین گفتار (فرگرد نهم وندیداد، پاره‌ی چهل و نهم) در ترجمه‌ی فارسی اوستا، به پژوهش دکتر دوستخواه [5]:

در اوستا، فرگرد سوم وندیداد، پاره‌ی پانزدهم الی بیست، نیز آمده است که اگر کسی مرده‌ای را به تنهایی دخمه‌گزاری کند، باید او را برای مدتی طولانی حبس کنند و بر او سخت‌گیری کنند، سپس وی را بر بالای بلندی ببرند، پوستش را بکنند و سپس سر از بدنش جدا کنند و آنگاه گوشتش را پیش لاشخورها بیندازند.[6] 

بر همین اساس، موبدان زرتشتی در عصر ساسانیان، مانی را زنده زنده پوست کندند و سپس او را از دروازه ورودی شهر جندیشاپور به دار آویختند. چه اینکه وی با  تعالیم خود منافع موبدان را به خطر انداخته بود.[7] حتی شاهنامه‌ی فردوسی نیز این مسئله را تأیید کرده است.[8] گذشته از این، درباریان انوشیروان (دادگرترین پادشاه عصر ساسانیان) نیز معتقد بودند که هرکس پادشاه را دوست نداشته باشد، لایق آن نیست که پوستش بر بدن باقی بماند:

هر آن كس كه بر پادشا دشمنست            روانــــش پرســتار آهـِـرمنســـــــت
دلى كو ندارد تـن شـــــــــاه دوســت            نبايد كه باشد ورا مغز و پوست [9]

به هر روی تردیدی نیست که «زنده پوست کندن» انسان‌ها، مجازاتی رایج و عادی در عصر ساسانیان بود. علاوه بر اینکه شاهنامه‌ی فردوسی و بسیاری از متون تاریخی، تأیید می‌کنند که مجرمین، از جمله مانی به دستور موبدان زرتشتی، زنده زنده پوست کنده شد، منابع غربی نیز تأیید می کنند که این روش اعدام در عصر ساسانیان وجود داشت. برای مثال آميانوس حكايت می كند كه از عادات ايرانيان اين بود، كه تمام يا قسمتى از پوست‏ بدن مجرمين را مى‏ كندند! [10] حتی در منابع تاریخی آمده است که زرتشتیان (به دستور موبدان) اندام بدن مسیحیان را یک به یک قطع مى‏ كردند و پوست‏ سرشان را مى‏ كندند. گاهى پوست‏ چهره را از پيشانى تا چانه برمى‏ داشتند و گاهى پوست‏ دست و پشت آنها را مى‏ بريدند.[11] به گفته‌ی پروفسور آرتور کریستین سن، در آثار پروكوپيوس‏ (به لاتین: Procopius Caesarensis، متوفای ۵۵۶ میلادی) مذكور است كه در چندين مورد به دستور انوشیروان، بعضى از مجرمين را پوست‏ كندند و درون آن را كاه انباشتند. به موجب روايت آگاثياس‏، به فرمان خسرو انوشیروان، یک فرمانده نظامی را که در جنگ مغلوب شده بود، به عنوان مجازات زنده پوست‏ كندند.[12]

دیودور سیسیلی (متوفای 30 ق.م) می‌نویسد که اردشير (پادشاه هخامنشی) پس از جنگ با كادوسيان، چند قاضی را به گمان اینکه حكمی اشتباه صادر كرده ‏اند، زنده زنده پوست كنده؛ با پوست‏هايشان، زیراندازی برای دیگر قاضیان درست کرد.[13] سرپرسی سایکس در «تاریخ ایران» به نقل از هرودوت می‌نویسد که کمبوجیه نیز یکی از قضات هفتگانه را مجرم دانست، لذا حكم داد تا پوست‏ او را بكنند و از پوست بریده‌ شده‌اش به عنوان نشیمن‌گاه استفاده کنند.[14] کتزیاس (تاریخ‌نگار یونانی) نیز گفته است که کورش هخامنشی، قاتل آستیاگ را به آمیتیس (که دختر آستیاگ، و یکی از همسران کورش بوده) واگذر کرد. او نیز دستور داد قاتل پدر خود را زنده زنده پوست بکنند و پس از شکنجه‌ی فراوان وی را به دار آویختند.[15] هرچند برخی خواسته‌اند در جزئیات این داستان تردید ایجاد کنند، لیکن با توجه به وجود منابع فراوان از جمله اوستا و دیگر متون تاریخی، اصل مسئله (زنده زنده پوست کنده شدنِ قاتل آستیاگ) نمی‌تواند دور از ذهن باشد.

 

 

پی‌نوشت :

[1]. بنگرید به مقاله «سرِ بى‏‌گناهان بـُـريدن چرا؟»
[2]. بنگرید به مقاله «جنایات اشَوَنان زرتشتی در تازش به ترکستان» و مقاله «نقد و بررسی یادگار زریران»
[3]. بنگرید به مقاله «منشأ جنایات انوشیروان»
[4]. بنگرید به :
James Darmesteter ,The Zend Avesta , From The Sacred Books of The East , Translated By Various Oriental Scholars , Oxford , At the Clarendon Press 1880 , VOL.‎ IV , p.131
[5]. اوستا، ترجمه دکتر ج.دوستخواه، انتشارات مروارید، تهران ۱۳۹۱، ج 2 ، ص 780 
[6]. اوستا، ترجمه دکتر ج.دوستخواه، انتشارات مروارید، تهران ۱۳۹۱، ج ص ، ص 679-680 ؛ نیز بنگرید به :
James Darmesteter ,The Zend Avesta , From The Sacred Books of The East , Translated By Various Oriental Scholars , Oxford , At the Clarendon Press 1880 , VOL.‎ IV , p.27 
[7]. حسن پیرنیا، تاریخ ایران باستان، ناشر: دنیاى کتاب‏، تهران‏، چاپ اول‏، ج‏۴ ، ص 2897 
[8]. شاهنامه فردوسی ، بر اساس نسخه چاپ مسکو ، ناشر: مؤسسه نور ، تهران ، ص 920 ، بيت 33338-33344
[9]. همان، ص 1077 ، بيت 39038-39039
[10]. آرتور كرستين سن، ايران در زمان ساسانيان، ترجمه: رشيد ياسمى،‏ ناشر: دنياى كتاب، تهران ۱۳۶۸، ص 414 
[11]. آرتور كرستين سن، همان، ص 415 
[12]. آرتور كرستين سن، همان، ص 501 
[13]. ديودور سيسيلى، ايران و شرق باستان در كتابخانه تاريخى‏، ترجمه: حميد بيكس و اسماعيل سنگارى، انتشارات جامى‏، چاپ اول، تهران ۱۳۸۴، ص 487 (کتاب 15 باب 10 فقره 1) 
[14]. سرپرسى سايكس، تاريخ ايران‏، ترجمه: سيد محمد تقى فخر داعى گيلانى‏، ناشر: افسون‏، تهران‏، چاپ هفتم ۱۳۸۰، ج ۱ ، ص 203  ؛ و نیز بنگرید به : 
تاريخ هردوت‏ ، ترجمه و تحقیقِ هادى هدايتى‏ ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران‏ ، چاپ دوم ۱۳۸۲، ج‏5 ، ص 23 (کتاب 5 ، فقره 25) 
[15]. حسن پیرنیا، تاریخ ایران باستان، ناشر: دنیاى کتاب‏، تهران‏، چاپ اول‏، ج‏1 ، ص241

تولیدی

دیدگاه‌ها

تنسر،کرتیر و ...بزرگان زرتشتی بودند که به پادشاهان ساسانی برای به قدرت رسیدن اجازه خون ریزی داده اند و همین ها بودند که دین زرتشتی را ساخته و اوستا را نوشته اند!!!

چه بخواهیم چه نخواهیم ادیان در طول تاریخ بسیار عوض میشوند واقعیت اینست که اوستا در دوره ساسانی مجددا تدوین شد و به عبارت دیگر به میل پادشاهان و موبدان (کسانی که قدرت را در دست داشتند) دستکاری شد، و این اصلا عجیب و دور از ذهن نیست این مورد راجع به تمام ادیان حتی اسلام هم صدق می کند، همانطور که خلفا نیز این کار را کردند اگر با بی طرفی به دین خودمان هم نگاه کنیم خیلی از این موارد خشونت را میبینیم مثلا هر کس در اثر تحقیق از دین خارج شد باید کشته شود! آیا این نشانه ی بارز خشونت و جنگ بر علیه عقل آدمی نیست؟ بهتر نیست دست از تخریب دیگران برداریم و کمی به خود بنگریم؟ ابتدا یک سوزن به خود بعد یک جوال دوز به دیگران!

سلام آقای "محمدی" گرامی ؛ اسلام، ماوراء خلفا نیز هویت دارد. اما دین زرتشتی و متن اوستا، ماوراء پادشاهان و موبدان آیا هویتی دارد؟ اعدام برای مرتد هم نه مبارزه با خرد، بلکه مبارزه با نابخردی است. وقتی خباثت بر خرد انسان چیره شود، شخص لیاقت حیات را از دست میدهد. ضمناً در اسلام چیزی تحت عنوان زنده پوست کندن انسانها نداریم. سپاس

به نظرم یا شما قران را نخوانده اید و یا اگر اطلاعاتی از این کتاب دارید به شما دیکته شده است .وندیداد بخشی از اوستاست که بعد از زرتشت نوشته شده و یک کتاب مذهبی ست نه دینی و مانند کتابهای مذهبی که در اسلام نیز تعداد ان به کرار یافت میشود (مانند حله المتقین و توضیح المسائل و .....)مربوط به شرایط اجتماعی اون زمان کتابت شده .

من تازه مطالعاتم رو راجع به آئین زرتشتی شروع کردم ولی خوبه انسان با مطالعه و منطق صحبت کنه. این که گفتین اسلام هم دچار دستکاری شده حرف نادرستیه. به لحاظ منبع استناد، دین ما دو منبع داره : یکی قرآن و دیگری احادیث و روایات. و نکته مهم اینکه قرآن هیچگاه در هیچ زمانی، حتی سر سوزنی دچار دستکاری نشده. تنها احادیث و روایات به خاطر ظلم افرادی (که الان جای بحث در موردش نیست) دچار تحریف شده و ما مسلمونها کاملا به این مطلب آگاه هستیم و هیچوقت بدون اینکه مطمئن بشیم یه حدیث جعلی نیست، خودمون هم نمی پذیریمش. و نکته ای که در مورد مجازات کسی که از دین خارج شده گفتین با مواردی که توی کتاب به اصطلاح اوستا اومده اصلا قابل مقایسه نیست. مطالبی که درباره مجازات ها در اوستا اومده واقعا ترسناک و وحشیانه است. که اگه فرض کنیم آیین زرتشت خدایی باشه من بعید میدونم این قسمت ها واقعا سخنان الهی باشه و مطمئنا دچار تحریف شده.

لایک برای محمدی

اینایی که شوما میگی تو همه ادیان مشترک حتی همین دین مبین اسلام ... کلا برین بدین گرد اوردنده ی متفکر ...

سلام مسعود گرامی؛ درباره اسلام باید کارشناسان نظر دهند (نه ما). ولی در اسلام زنده زنده پوست کندن گنهکاران را نداریم.

در زرتشت نيز نداريم اصلا در زرتشت زنده زنده پوست كردن داريم در اسلام نداريم در اسلام اعدام بچه 10 ساله و تجاوز خود پيمبر به دختر 7 ساله بد تر است و اينكه حكومت زرتشتي يعني هخامنشيان يعني اشكانيان و همينطور پادشاهان عادل ساساني هم زياد بودند ولي اخراش هرج و مرج زياد شد بريد جنايات بوكوحرام هاي مسلمان را ببينيد چي ميكنند با گنهكاران بعد از زرتشت ايراد بگيريد

خدا شفات بده رستم فرخزاد!!!!! بعد از اون همه خیانت به کشورت رفتی سراغ مواد مخدر؟ میدونستی زرتشت مصرف کننده بنگ (حشیش) بود؟ نگاه کن به اعترفات موبدان زرتشتی: http://www.adyannet.com/news/13780 که زرتشت بنگ مصرف می‌کرد!‌ حالا تو معلوم نیست چی مصرف کردی داری درباره محمد اینجور حرف می‌زنی! خودت رو مسخره دیگران قرار نده پسر جان.

آقای وحید با این جور آدما کلنجار نرو چون فقط میان پیام میذارن که ذهن بقیه رو منحرف کنن ولی خبر ندارن که ما مسلمونا دینمون مثل آیین زرتشتی از خرافاتِ یه مشت موبد درست نشده که هر آدم نادونی، هر حرفی درباره دین و کتاب و پیامبر عزیزمون بزنه باورش کنیم. به کوری چشم همچین آدمایی، ما مسلمونا به پاکی پیامبرمون اعتقاد راسخ داریم.

آقای فرخزاد برات متاسفم. چون اونقدر سطح سوادت پایینه که حتی نمی تونی بری یک مطالعه ساده بکنی. پیامبری که تو در موردش حرف می زنی، رو خودت ساختی توی ذهن کثیفت. امیدوارم یا شفا پیدا کنی یا شرتو کم کنی

ظاهراً تو كارشناس دين زرتشت هستي كه داري نظر ميدي ، همه اديان ضعف هايي دارن ولي اسلام جنايات زيادي رو داراست ، زرتشت هر جور بوده دينش الان خيلي بهتره ولي اسلام هنوز هم با جنايت پيشروي ميكنه ، مثل داعش و بوكوحرام و حوثي هاي كثيف ،

هزاران آفرین برای سامان

هميشه يسري بزرگاي ديني هسن كه از موقعيتي كه دارن سو استفاده كرده و حتمأ دين رو به اونچه كه بيشتر بشون سود ميرسونه تحريف ميكنن. موبداي زرتشتيم مث همين.... هاي الان!!! اون موقع علنأ مردمو زنده پوست ميكندن، الان دارن خورد خورد پوست مردمو ميكنن. هيچي هيچ فرقي نكرده، فقط مدلش عوض شده. در ضمن اونا هم واسه اعتقادات خودشون اينكارو ميكردن و حكم جهاد رو واسه ما داشته حتمأ!!!

سامان خان حالا شما يهو به اين امر گير دادي؟؟؟ زنده پوست كندن نداريم تو اسلام، كنيز زر خريد كه داريم! درحاليكه تو دوره هخامنشي زن ها حقوق داشتن و واسه زايمان هم مزد!

به خاطر چیزهایی که ارزش دفاع ندارند با اسلام مقابله نکنید. هیچ کس به خاطر پشم بز، مروارید رو از دست نمیده. درباره کنیزان در اسلام و دست برتر اسلام بر سایر مکاتب نگاه کنید : http://www.adyannet.com/news/15502

حقوق زنها در دوره هخامنشی !!! عزیزم این چیزها رو به خورد شما افراد ساده لوح دادن و باورتون شده ! حقوق زنهای کارگر در دوره هخامنشی روزی کمتر از نیم کیلو جو بود !!!!!! یعنی یک قرص نان همه حقوق زنها بیچاره بود اسناد رو خوب نگاه کن : http://www.adyannet.com/news/10935

زنده باد زرتشت ، از نظر دین توهمی اسلام همه حرام زادن اینو من نمیگم برید قرآن بخوانید ، طبق آیات قرآن آدم و حوا هابیل و قابیل و دختران ...زاییدند و اونا با خواهراشون ازدواج کردند. .....ببخشید گمراهانی که کورکورانه دارین از یه مشت عرب نادان پیروی میکنید این یه نمونه از جهل قرآن است خخخخ خخخخ دیگر پیامبر و امامانتان بماند

بهزاد جان ! مخاطبین شما - اون طوری که فکر میکنید - گوسفند نیستند! وقتی کسی مقاله رو میخونه و بعد حرفهای واقعاً بی ربط شما رو ملاحظه میکنه متوجه میشه که شما حرفی برای گفتن ندارید !!! چون حرف شما کاملا در جهت تغییر موضوع بحث هست ! برای منحرف کردن بحث ! به هر حال اگر چنین چیزی وجود داشته (که نداشته) در اون زمان حلال بوده و بعد حرام شد. ولی زرتشتیان تا زمان ساسانیان (و حتی در قرن 9 میلادی) به این حکم عصر حجری به عنوان یک حکم مقدس نگاه میکردند !!!!!!! در نگاه اسناد کهن زرتشتی و غیرزرتشتی، ازدواج با محارم (و متأسفانه تجاوز به محارم بدون رضایت آنان) جایز شمرده شده است: این حقیقت، مستند و مزیّن به اعترافات موبدان و دربردارنده سخنانی صریح از بزرگترین اوستاشناسان جهان است: دینکرد و دلایل مشروعیت ازدواج با محارم در آیین زرتشت: http://www.adyannet.com/news/12997 - آذرفرنبغ فرخزادان، ازدواج با محارم در کتب زرتشتیان: http://www.adyannet.com/ar/node/1141 - ازدوا‌ج‌های برادر-خواهری در آیین زرتشت: http://www.adyannet.com/news/13005 - ازدواج‌های مادر-پسری در آیین زرتشتی: http://www.adyannet.com/news/13031 - ازدواج‌های پدر-دختری در آیین زرتشتی: http://www.adyannet.com/news/13013

آقای مسعود خان. ممنون از اطلاعاتی که دادید. خوبه که شما چنین اطلاعاتی برای پاسخ دادن به آدمهای نادانی مثل این آقایون دارید. واقعا پاسختون عالی بود.

ممنون از سایت خوبتون که حقایق رو میگید.

آقای بهزاد ! اگر واقعاً حرفت از ته قلبت بود، دعا میکنم که با دشمنان اهل بیت محشور بشی و در زندگی گرفتار امثال خودت بشی (بگو آمین) !! حالا برگرد سر بحث ! و درباره زنده زنده پوست کندن انسانها در آیین زرتشتی حرفی اگر داری بگو !

این مطلب بوی پان ترکیسم میده. یه جای مطلب به شخصی اشاره کردید مربوط به قرن ششم میلادی و قبل اسمش نوشتید پروفسور! !! جالبه توی قرن شش میلادی پرفسور ی بوده که تازه درمورد زرتشتیان نظر داده!! بهتره یکم تاریخ بخونید و بعد جعل کنید.ی جای دیگه هم به کشتار مسیحیان اشاره کردید.مسیحیان تو دوره ساسانی به هیچ وجه مورد تعدی و آزار نبودن. ضمنا درسته که ادیان با دسترسی به قدرت شروع به حذف مخالفانشون کردن ولی باید دید که تو قرن بیست و یک کدوم دین و پیروانش هنوز اینطور وحشیانه رفتار میکنند

من یه سوال دارم از محقق این مطلب که چطوری ممکنه قدیمی ترین اوستای موجود در ایران 200 سال قدمت داشته باشه ؟ در ضمن زرتشت هیچ وقت ادعای وحی نداشته اون وقت چطوری از قول خدا حرف زده؟

سلام "م" گرامي؛ قديمي‌ترين اوستاي موجود مربوط به بيش از 8 قرن پيش است. و نسخه هاي اوستا از روي نسخه هاي پيشين نوشته ميشد + اينكه موبدان تا همين چند دهه اخير موظف به از بر كردن اوستا بودند. بنا بر متن اوستا، زرتشت مدعي وحي بود. سپاس

آقای سامان، خاهشا اگه پیرو آیین زرتشت هستی؛ مطالعاتتو بیشتر کن. حضرت زرتشت برای همه قابل احترامه اما کتاب اوستا غیر از بخش کوچکی که شاید سروده های زرتشت باشه؛ هیج ربطی به زرتشت و وحی الهی نداره. این رو بزرگان زرتشت در کتابهای معتبر زرتشتیان بارها ثابت کردن و برای پیروان زرتشت درست نیست که بدون اطلاع صحبت کنن. بدون هیچ خصومتی، در کمال احترام و ادب به شما و همه پیروان زرتشت، اگه اطلاعاتی میخوای، در این مورد من یه سری فایل دارم. دوست داشتی برات میفرستم.

و یجادلون فی الله به غیر العلم جان مادرتون برید تحقیق کنید درباره ادیان گذشته،انقدر دهن بین نباشید تو مسائل دینی.من نمیفهم بعضی ها انقدر شوت هستند از این دنیا که هنوز داعش و امثالهم رو مسلمان میدونند.اون یکی داستانهای .......... نسبت میده به اسلام و پیامبر.من انصافا نمیدونم چی بگم به اینها.

قران هم دستنوشته هست ، و خشونت توش بیداد میکنه

با سلام .....لطفا از ایات جنایت کارانه قران هم بگذارین اگر مغرض نیستین......با تشکر

قرآن کتاب حق و کلام خداست. هر کسی هر برداشتی و هر توهینی میخواهد داشته باشد، ولی ما به زودی و به امر خدا، قرآن را بر روی زمین اعتلا خواهیم بخشید. احکام قرآن بر سرتاسر جهان إعمال خواهد شد. هر کس که در دل محبت قرآن داشته باشد، محبوب ما هست و هر کس بغض قرآن در دل داشته باشد، قرآن را بر سرش فرود خواهیم آورد. قرآن بر جهان حکومت خواهد کرد. یا بر دل‌ها و یا بر سرها... هر کس در مقابل قرآن گردن‌کشی کند، باید تحقیر شود و به خاک مذلت بیفتد. هر که این را باور ندارد، پس بایستد و نظاره کند که ما چگونه بر سر او فرود خواهیم آمد.

خاک تو سر همه ی ادیان که تنها هدفشون حکومت بر مردم ساده لوح و ابلهه

دین راه زندگی است. که این راه می‌تواند خوب باشد، یا بد. می‌تواند راه باشد یا بیراهه. به راستی خاک بر سر کسی که بی دین است. یعنی راهی برای زندگی ندارد و فقط دور خودش می‌چرخد. عاقبت بر زمین می‌افتد و تبدیل به مُشتی کود می‌شود.

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.