تصوف

08/15/1402 - 13:56

اقطاب دراویش گنابادی، مقام خویش را هم‌طراز امام معصوم(ع) دانسته و برای القای چنین تفکری در بین مریدان خویش، از راهکارهای متعددی استفاده کرده‌اند؛ یکی از این راهکارها این بوده که راه تشخیص اقطاب را به وسیله نص دانسته، ولی در فرهنگ شیعی، نص برای تشخیص امام معصوم(ع) تعیین شده است.

قصاص
08/10/1402 - 12:50

نورعلی تابنده برای نشان دادن اهمیت قصاص در اسلام به داستان «سوادة بن قیس» اشاره کرده است؛ در حالی که این داستان علاوه بر ضعف سندی که دارد، از حیث مضمون نیز معارض مبانی شیعه در باب قصاص و دیه است؛ به همین خاطر نمی‌توان این جریان تاریخی را پذیرفت .

خروس
08/10/1402 - 11:32

یکی از مریدان وحیدالاولیاء برای او کرامت خروسیه جعل کرده و از زبان یک خروس برای وحیدالاولیاء، مقام بابیت ادعا کرده است؛ درحالی که باطل بودن این داستان به خاطر مخالفت با مضمون توقیع علی بن محمد سَمُری، واضح و روشن است.

جنید
08/09/1402 - 10:19

امام زمان(عج) دارای دو غیبت صغری و کبری بوده است. ایشان در غیبت صغری توسط چهار نائب خاص، با مردم در ارتباط بودند. با آغاز غیبت کبری، باب نیابت خاصه بسته شد و طبق توقیع سَمری، هرکس ادعای نیابت کرد، باید تکذیب شود. سلسله دراویش گنابادی، قائل به نیابت خاصه «جُنید بغدادی» از امام زمان (عج) هستند، در صورتی که این ادعا، به دلیل وجود توقیع سمری باطل است.

ریاضت های غیرشرعی
08/06/1402 - 14:26

حافظ الکتب، ریاضاتی از وحیدالاولیاء نقل کرده که خلاف شریعت مقدس است و نمی‌توان آن را به عنوان سلوک اسلامی معرفی کرد. ریاضات غیرشرعی این قطب فرقه ذهبی، آسیب‌های جسمانی برای او ایجاد کرده که طبق گزارش مریدانش، تا اواخر عمر دارای بیماری‌های جسمانی بوده است.

علم
08/06/1402 - 13:56

نورعلی تابنده، در ضمن سخنان خویش، کلام مشهور «اَلْعِلْمُ عِلمٰانِ عِلْمُ الْاَدیٰانِ و عِلْمُ الاَبْدٰانِ» را به بزرگان منتسب دانسته؛ با اندک تأملی مشخص می‌شود این کلام اولین‌بار از شافعی نقل شده که در طی گذشت زمان، آن را به امام معصوم(ع) نسبت داده‌اند؛ در حالی که طبق مبانی حدیثی، این انتساب نادرست است.

مرگ
08/03/1402 - 11:39

مولوی در مثنوی، کلام «مُوتُوا قَبْلَ أنْ تَمُوتُوا» را به رسول‌خدا (ص) نسبت داده، ولی با بررسی منابع معتبر حدیثی شیعه و اهل‌سنت مشخص می‌شود که چنین روایتی نقل نشده و منابع اولیه این انتساب، کتاب‌های متصوفه است؛ به این خاطر نمی‌توان این کلام را به معصومین(ع) نسبت داد.

زعفر جنی
08/02/1402 - 05:46

عمان سامانی در کتاب گنجیة‌الاسرار، داستان جعلی زعفر جنی را مطرح کرده؛ در صورتی که اولین‌ بار این داستان در کتاب غیرمعتبر روضةالشهداء ملاحسین کاشفی نقل شده و به این خاطر، از نظر تاریخی قابل پذیرش نیست.

مرتاض
08/01/1402 - 12:28

عطار نیشابوری، در کتاب تذکرة‌ الأولیاء برای بزرگان صوفیه ریاضت‌هایی مثل روزه وصال داشتن اویس قرنی نقل کرده؛ در صورتی که این گونه ریاضت‌ها با دستورات مکتب‌ اهل‌بیت(ع) معارض است؛ به این خاطر نمی‌توان این‌گونه ریاضت‌ها را به عنوان عرفان اسلامی ترویج کرد.

مصباح الشریعه
07/25/1402 - 16:37

محمداسماعیل صلاحی مدعی بود که عده‌ای برای تخریب چهره امام خمینی(ره)، داستانی از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی در مورد مؤلف کتاب مصباح‌الشریعة منتشر کرده‌اند؛ در صورتی که حضرت امام(ره)، انتساب کتاب مصباح‌الشریعة به امام صادق(ع) را نمی‌پذیرد.

مصباح‌الشریعة
07/25/1402 - 16:22

مصباح‌الشریعة کتابی است که از دیرباز در مورد مؤلف آن بین علمای شیعه اختلاف بوده؛ بیشتر کسانی که قائل به انتساب کتاب به امام صادق(ع) بوده‌اند، دارای مسلک عرفانی بوده و به این خاطر دچار تسامح شده‌اند، ولی علمای بزرگی مانند آیت‌الله‌العظمی بروجردی، انتساب کتاب به امام صادق(ع) را نمی‌پذیرند.

کفری
07/19/1402 - 13:34

فراماسونرها، با تلاشی پیگیر خواهان نفوذ در جوامع اسلامی بودند تا بتوانند اندیشه‌های خود را جایگزین آموزه‌های اسلامی قرار داده و راه را برای سلطه خویش باز کنند؛ مناسبت‌ترین جریان‌ها برای نفوذ آن‌ها، سلسله‌های صوفیه است.

تقلید
07/19/1402 - 11:12

نورعلی تابنده، به استعمال کلمه تقلید اعتراض کرده، در صورتی که این لفظ به وسیله اهل‌بیت(ع) به کار رفته است.

حضرت فاطمه(س)
07/12/1402 - 10:20

مولوی در مثنوی، فضیلتی را به عایشه نسبت می‌دهد که در منابع اهل‌ سنت، این فضیلت برای حضرت فاطمه(س) نقل شده است؛ از این‌رو، این سؤال در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد که چرا مولوی این فضیلت حضرت فاطمه(س) را برای عایشه نقل کرده است؟

صفحه‌ها