محمد بن عبدالوهاب

03/04/1397 - 11:21

محمد بن عبدالوهاب با تاکید بر حرمت توسل به پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و کافر دانستن متوسلین به آن حضرت، در تمامی خطبه‌های نماز جمعه خود، همواره این جمله را تکرار می‌کرد: «من توسّل بالنّبی فقد کفر»

03/04/1397 - 11:14

پیروان محمد بن عبدالوهاب (وهابی‌ها) زایرین قبر پیامبر را مورد آزار و اذیت قرار می‌دادند، تا جایی که برای گروهی از زائرین، ابتدا محاسن و ریش ایشان را تراشیدند و سپس به عنوان تشهیر و از بین بردن آبرو، آنان را وارونه بر مرکب‌هایشان سوار کردند و با همین حالت روانه شهر خود نمودند.

03/04/1397 - 11:03

محمد بن عبدالوهاب به پیروی از معاویه و با کراهت داشتن از ذکر صلوت بر رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از انجام آن، مخصوصا بعد از اذان و بر بالای منابر جلوگیری می‌کرد، تا جایی که برای متخلفین از این دستور خلاف، مجازات‌های سنگینی را نیز وضع کرده بود.

03/03/1397 - 22:57

یکی از کسانیکه همه مسلمانان را، بدون استثنا، تکفیر می‌کرد، محمد بن عبدالوهاب بود؛ او به این اتهام که مسلمانان متوسل به پیامبر می‌شوند و بر قبور اولیای خود گنبد و بارگاه می‌سازند و از اولیا طلب شفاعت می‌کنند، آنان را تکفیر می‌کرد، او که عقایدش در حقیقت همان عقاید ابن‌تیمیه بود بسیاری از علمای اهل‌سنت به مخالفت با وی پرداختند.

03/03/1397 - 22:55

یکی از کسانیکه همه مسلمانان را، بدون استثنا، تکفیر می‌کرد، محمد بن عبدالوهاب بود؛ او به این اتهام که مسلمانان متوسل به پیامبر می‌شوند و بر قبور اولیای خود گنبد و بارگاه می‌سازند و از اولیا طلب شفاعت می‌کنند، آنان را تکفیر می‌کرد، او که عقایدش در حقیقت همان عقاید ابن‌تیمیه بود، بسیاری از علمای اهل‌سنت به مخالفت با وی پرداختند.

03/03/1397 - 22:54

یکی از کسانیکه همه مسلمانان را، بدون استثنا، تکفیر می‌کرد، محمد بن عبدالوهاب بود؛ او به این اتهام که مسلمانان متوسل به پیامبر می‌شوند و بر قبور اولیای خود گنبد و بارگاه می‌سازند و از اولیا طلب شفاعت می‌کنند، آنان را تکفیر می‌کرد، او که عقایدش در حقیقت همان عقاید ابن‌تیمیه بود، بسیاری از علمای اهل‌سنت به مخالفت با وی پرداختند.

03/03/1397 - 11:28

محمد بن سعود پیشنهاد کرد در صورت پیروزی محمد بن عبدالوهاب، وی همکاری خود را با محمد بن سعود حفظ کرده و او را ترک نکند، در گرفتن مالیات از اهالی درعیه با محمد بن سعود همکاری کرده و مانع آن نشود. با قبول شدن پیشنهاد ابن عبدالوهاب توسط ابن سعود هسته اولیه اتحاد وهابی- سعودی شکل گرفت.

03/02/1397 - 22:49

یکی از کسانیکه همه مسلمانان را، بدون استثنا، تکفیر می‌کرد، محمد بن عبدالوهاب بود؛ او به این اتهام که مسلمانان متوسل به پیامبر می‌شوند و بر قبور اولیای خود گنبد و بارگاه می‌سازند و از اولیا طلب شفاعت می‌کنند، آنان را تکفیر می‌کرد، او که عقایدش در حقیقت همان عقاید ابن‌تیمیه بود بسیاری از علمای اهل‌سنت به مخالفت با وی پرداختند.

02/25/1397 - 00:47

پس از مناظره‌ای که بین علمای حرمین شریفین با شاگردان محمد بن عبدالوهاب صورت گرفت و علمای حرمین شریفین به عقاید باطل این گروه، پی بردند، آنها را بازداشت کرده و از انجام حج ایشان جلوگیری کردند.

02/24/1397 - 20:31

عبدالوهاب بن سلیمان، قاضی عیینه و حُریمله، پدر محمد بن عبدالوهاب، از اولین کسانی است که از افکار انحرافی و کفرآمیز فرزندش آگاه شد و او را سرزنش و نکوهش کرد و مردم را از عقاید باطلش آگاه ساخت.

02/13/1397 - 19:46

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اسلام، از ادیان توحیدی و ابراهیمی است. پیام‌آور این دین، حضرت محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است که از طریق وحی از جانب خدا، قرآن را برای بشریت آورده است.

02/10/1397 - 17:21

محمد بن عبدالوهاب افکار ابن تیمیه را برگزید، چون وی بر خلاف حنابله در مسئله قبور، راه تکفیر را برگزیده بود و محمد بن عبدالوهاب با انتخاب تفکر ابن تیمیه، سلاح تکفیر را به دست گرفت تا مسلمانان را تکفیر کند.

02/06/1397 - 10:33

زیارت قبور بزرگان به عنوان عنصری الهام بخش، در متن دین اسلام واقع شده است. اما این واقعیت از سوی وهابیت و ابن‌تیمیه انکار شده است و آن را همسان با شرک به خداوند تلقی کرده‌اند. این در حالی است که قرآن و روایات بر این امر (زبارت قبور) صحه نهاده‌اند.

01/29/1397 - 20:11

محمد بن عبدالوهاب با عقاید انحرافی و مسمومش و با نشر آن در میان مسلمانان باعث جنگ و خونریزی و قتل و عام در مناطق مسلمان نشین شد. اطرافیان او از جمله اساتید و علمای هم مذهب او افکار و عقاید او را مخالف با مبانی دین اسلام می‌دانستند و او را از این عقاید افراطی و باطل نهی می‌کردند.

صفحه‌ها