کوروش پرستی منهای انصاف

  • 1400/08/21 - 16:54

ما بارها در کنار انتقاد از هخامنشیان، از خوبی‌های کوروش و هخامنشیان گفتیم. مثلاً از غیرت اکثر مردان پارسی و پوشش کامل زنان هخامنشی. حال سؤال ما از آن دسته باستانگرایانی که ما به بی انصافی متهم می کنند این است که خود شما آیا انصاف دارید؟ جز تعریف و تمجید های اغراق آمیز و اغلب دروغ، درباره کوروش چه گفتید؟ چند بار حاضر شدید از رفتارهای کوروش انتقاد کنید؟

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بسیاری از باستانگرایان به ما ایراد میگیرند که چرا شما فقط از بدی های کوروش و هخامنشیان می گویید؟ ولی از خوبی های آنان نمی گویید؟ اگر انصاف دارید پس باید در کنار بدی ها، از خوبی های هخامنشیان هم بگویید!

در پاسخ می گوییم:

- ما از خوبی های هخامنشیان هم گفتیم. مثلاً از غیرت اکثر هخامنشیان گفتیم که آنان ناموس خود را از چشم دیگران مخفی نگاه می داشتند و به کسی اجازه نمی دانند به ناموس آنان نگاه کنند.[1] همچنین هخامنشیان بی توجه به شعار ابلهانه «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» از ایران به غزه و لبنان لشکر کشیدند و آنجا را به خاک ایران ملحق کردند![2] با اینکه طبق اسناد تاریخی، اکثریت مردم ایران در دوره کوروش، در فقر مطلق بودند [3] و حتی برخی مجبور بودند از سر فقر، ناموس خودشان را بفروشند،[4] اما کوروش بی‌ توجه به این مسائل، سرمایه ایران را صرف فتوحات و حضور قدرتمند در منطقه می کرد. و این را ما از جنس آینده نگری دیدیم. یعنی از خوبی های کوروش و هخامنشیان گفتیم ولی باستانگرایان یا ندیدند یا نخواستند ببینند. یا دیدند و خود را به ندیدن زدند!

- سؤال ما از آن دسته باستانگرایانی که ما را به بی انصافی متهم می کنند این است که؛ خود شما آیا انصاف دارید؟ جز تعریف و تمجید های اغراق آمیز و اغلب دروغ، درباره کوروش چه گفتید؟ چند بار حاضر شدید از رفتارهای کوروش انتقاد کنید؟ در کنار این خوبی های اغلب دروغ که از کوروش بازگو میکنید، چند بار حاضر شدید از رفتارهای نادرست او انتقاد کنید؟

- متأسفانه جریان باستانگرا، از کوروش یک بُت ساخته اند و آن را تقدیس می کنند. از هر کسی که به این بت کمترین انتقادی وارد کند، با انواع فحش‌ها (گفتار نیک) و تهدید و تحقیر پذیرایی میکنند. مدعی گفتار نیک هستند اما بیشتر آنها جز توهین و ناسزا چیزی ندارند. دم از کردار نیک میزنند اما جز بت سازی و بت پرستی و عربده کشی کاری از دستشان بر نمی آید.

پی‌نوشت:

[1]. بنگرید به: «حجاب کامل بانوان در ایران باستان»، «"برهنگی" جایی در فرهنگ ایران باستان نداشت» و «شرمندگی کورش هخامنشی از وضعیت حجاب هوادارانِ خود»
[2]. بنگرید به: «سیاست‌های منطقه‌ای هخامنشیان»
[3]. بنگرید به: «نگاهی به وضعیت اقتصادی مردم ایران در دوران هخامنشی»
[4]. بنگرید به: «فقر و فحشا در بابِل در زمان حکومت کوروش» و «زنان له شده، بخش 2: بردگی جنسی در عصر هخامنشی»

 

تولیدی

دیدگاه‌ها

اگر طبق فرمایش شما کوروش زورگو و یا جنایتکار بود پس لعنت بر او ، حال اگر پیامبر و امامان معصوم تان زورگو و جنایتکار بودند پس لعنت بر اونها. البته من هم مسلمانم و هم شیعه و هم ایرانی. در همه حال هیچ وقت نباید به کسی تعصب بیجا داشت

کوروش یک آلت / ابزار در دست صهیونیستها هست و این یهودیان و انگلیسیها بودند که کوروش دوستی را در ایران ترویج کردند. متأسفانه برخی در تعصبات قومی قبیلگی غرق هستند و حاضر نیستند به هیچ وجه این واقعیت را قبول کنند که کوروش تنها یک بازیچه در دست استعمار است. دوست داشتن کوروش عین خیانت به ایران است. دلیل: https://www.adyannet.com/fa/news/31912

من درباره کوروش قانع شدم اما همه پادشاهان ایران باستان هم بد نبودن مثلا داریوش یا شاپور دوم اگه نوشته های مارسلینوس رو درباره شاپور دوم بخونید اونوقت متوجه میشید

دیدید انصاف ندارید! کوروش چگونه آلت دست صهیونیست است؟ یهودیانی را که آزاد کرد همه شان برنگشتند! بعنی وضعشان بد نبوده. آن وقت کوروش که یهودیان را آزاد نکرده و فقط اجاره داده بر گردند شده صهیونیست؟؟ کوروش بزرگ ابزار دست صهیونیست نبود ابزار دست صهیونیست شد وگرنه داریوش و اردشیر اول بیشتر به یهودیان خدمت کردند چرا آنها آلت دست صهیونیست نشدند؟ کوروشی فقط اجازه داد برگردند.

چرا کوروش و هخامنشیان را به نقد می‌کشیم؟ در بیان اینکه کوروش، ابزاری در دست صهیونیسم است. همانطور که معاویه قرآن را بر نیزه کرد و با اسم قرآن به جنگ قرآن رفت، امروز هم صهیونیستها با اسم ایران پرستی به جنگ ایران آمدند. فهم این قضیه نیاز به اندکی تعقل و کنار گذاشتن تعصب دارد: https://www.adyannet.com/fa/news/31912

جناب محمد شما میگی مسلمان شیعه هستی بعد از پیامبر و امامان معصومتان حرف میزنی مگر شما مسلمان شیعه و پیرو چه کسانی هستید مسلمان و شیعه نسبت به کوروش و داریوش هستید؟ البته حرف نامربوطی در مسئله زورگویی و جنایت نزدی اگر جنابعالی فقط ترجمه معتبر منشور کوروش رو که از زبان کوروش و با تایید او بوده و رویدادنامه نبونید رو که معاصر کوروش بوده بخونید میفهمید قضیه چه بوده اگر پیامبر اسلام و امامان یک چنین کتیبه ای داشتن ما حجتی برای پیروی از ایشان نداشتیم

کوروش پرست اگه عقل و انصاف داشت کوروش پرست نمیشد

خدا لعنت کنه همه این کوروش پرست هارو

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.