افزودن نظر جدید

اگر طبق فرمایش شما کوروش زورگو و یا جنایتکار بود پس لعنت بر او ، حال اگر پیامبر و امامان معصوم تان زورگو و جنایتکار بودند پس لعنت بر اونها. البته من هم مسلمانم و هم شیعه و هم ایرانی. در همه حال هیچ وقت نباید به کسی تعصب بیجا داشت
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.