افزودن نظر جدید

جناب محمد شما میگی مسلمان شیعه هستی بعد از پیامبر و امامان معصومتان حرف میزنی مگر شما مسلمان شیعه و پیرو چه کسانی هستید مسلمان و شیعه نسبت به کوروش و داریوش هستید؟ البته حرف نامربوطی در مسئله زورگویی و جنایت نزدی اگر جنابعالی فقط ترجمه معتبر منشور کوروش رو که از زبان کوروش و با تایید او بوده و رویدادنامه نبونید رو که معاصر کوروش بوده بخونید میفهمید قضیه چه بوده اگر پیامبر اسلام و امامان یک چنین کتیبه ای داشتن ما حجتی برای پیروی از ایشان نداشتیم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.