افزودن نظر جدید

چرا کوروش و هخامنشیان را به نقد می‌کشیم؟ در بیان اینکه کوروش، ابزاری در دست صهیونیسم است. همانطور که معاویه قرآن را بر نیزه کرد و با اسم قرآن به جنگ قرآن رفت، امروز هم صهیونیستها با اسم ایران پرستی به جنگ ایران آمدند. فهم این قضیه نیاز به اندکی تعقل و کنار گذاشتن تعصب دارد: https://www.adyannet.com/fa/news/31912
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.