شبه معنویت های شرقی

بی تی اس و همجنس گرایی
10/05/1401 - 11:57

گروه موسیقی بی تی اس یکی از گروه های موسیقی کی پاپ کره می باشد که آسیب های فراوانی را برای طرفدارن خود ایجاد می کنند؛ از جمله این آسیب ها می شود به ترویج همجنس گرایی و هویت نابهنجار اشاره کرد.

دعا و کریشنا مورتی
09/02/1401 - 13:32

یکی از انحرافات کریشنا مورتی نفی دعا و راز و نیاز است. او معتقد است مدیتیشن مورد نظر او دعا و نیایش و تکرار کلمات این چنینی نیست و بیان می دارد: دعا و عجز و لابه زائیده دلسوزی و ترحم کردن به خویش است و آن را ردّ می کند.

آرامش در اندیشه اوشو
09/02/1401 - 11:42

از منظر اوشو رسیدن به آرامش فقط با عشق محقق می شود و رسیدن به عشق منوط به مراقبه است. رابطه جنسی آزاد، مقدمه ورود به مراقبه است.

08/19/1401 - 13:45

سای بابا بسیار از خدا نام می برد ولی خدای سای بابا غیر از خدای ادیان ابراهیمی و به خصوص اسلام است. ساتیا سای بابا خداوند را این گونه معرفی می کند:خدا خود دارما(نظام گیتی) و پوشش جهان آفرینش است.

معجزات یک دروغگو
08/18/1401 - 08:39

سای بابا از کاخ خود خارج می شود دست خود را بلند می کند و ماده معطری از دستش خارج می شود و فضا را معطر می کند. مخالفانش او را فریب کار می نامند: در دستان سای بابا یک شی کوچکی وجود دارد که آن را می ترکاند و مایع خوش بو و سفید رنگ خارج می شود.

دین اوشو, بی بند وباری, گورو سکس, مراقبه, پونا
08/09/1401 - 11:43

اوشو رابطه جنسی را مقدس می شمارد و مدعی است با افراط در انجام رابطه جنسی انسان به مرحله وجودی بالاتری در نفس خود وارد می شود که آن الهی بودن است. می شود دین اوشو را ترویج رابطه جنسی افراطی نامید.

انجمن تئوسوفی, کریشنا مورتی, مسیح دوباره متولد شده, منجی, موسسه نظم ستاره
08/08/1401 - 15:21

کریشنا مورتی در راستای ایفای نقش منجی گری خود فعالیت های زیادی کرد. هر چند بعدها از ادعای خود دست کشید ولی نکته مهم این است که کریشنا مورتی به صورت جهانی اعلان منجی گری کرد و خود را منجی آخر الزمان معرفی می کرد که باعث گمراهی افراد زیادی شد.

اوشو, شادی, شادکامی, مراقبه, یوگا,  آئین جین
08/04/1401 - 17:05

اوشو مُدعی است که ادیان با لذت و شادی مخالف هستند. علت این برداشت اوشو این است که در آئین خانوادگی اوشو «آئین جین» پرهیز از تمایلات نفسانی و جسمانی و بی نیاز بودن از مال دنیا از اصول پرهیزگاری شمرده می شوند. اوشو با قیاسی غلط، این تفکر را به همه ادیان نسبت داده است.

کریشنا مورتی, مُنجی, ماوراء, مغالطه, خشونت ورزی منجی
08/04/1401 - 12:21

کریشنا مورتی، مدتی به عنوان مُنجی جهانی فعالیت می کرد، ولی بعداً از این ادعا برگشت. این مدعی دروغین، مدعی وجود خشونت در ایمان به منجی است.

هدف زندگی شادی است در نظر اوشو
08/01/1401 - 16:59

اوشو نه تنها هدف زندگی را شادی می داند بلکه در حیطه معرفت شناختی وارد می شود و ملاک صحیح و غلط را شادی وغم می داند. او می گوید انسانی درست کردار است که شادمان باشد و انسان غمگین بدکردار و اهل گناه است.

تئوسوفی, کریشنا مورتی, انجمن سرّی, تناسخ, حلول عیسی (علیه السلام)
07/25/1401 - 08:55

جوهره اصلی آموزه های انجمن تئوسوفی یکی بازیابی حقیقت مبتنی بر اندیشه های بودا است و دیگری گسترش و رواج برادری جهانی بدون توجه به نژاد و جنسیت. انجمن تئوسوفی به سبب پیگیری و توجه دائم به علوم خفیه، برای افراد زیادی جذابیت دارد و موجب جذب آنان می شود.

کریشنا مورتی, شبه معنویت شرقی, روشنائی, رسیدن به حقیقت, تناقضات کریشنا مورتی
07/07/1401 - 10:10

کریشنا مورتی از افرادی است که یک سبک زندگی و شبه معنویت جدیدی را بنا نهاده است. وقتی در آموزه هایش تأمل می کنیم متوجه تناقضات گفتاری و رفتاری او می شویم. فردی که آموزه هایش مملو از تناقضات است شایستگی تبعیت ندارد.

یوگا, سامادهی, تسخیر, پتنجلی, برهمن
07/06/1401 - 16:34

اگر سه شاخه آخر یوگا، یعنی تمرکز، مراقبه و جذبه بر یک شیء واحد اجرا و تمرین شوند (به آن سمیم می گویند) قدرت های فرا طبیعی روانی ظاهر می شوند. مثلاً یوگا کار، یک شیء را انتخاب می کند و درباره آن فکر می کند و با تمرکز روی آن شیء به مراقبه می پردازد و در نهایت به جذبه و آگاهی وحدانی می رسد در نتیجه سامادهی که هدف اصلی یوگا است رخ می دهد.

باشگاه یوگا, هندوئیسم, ورزش یوگا, سید عبالحمید موحدی نائینی, مسعود مهدوی پور
06/12/1401 - 08:48

آقایان موحدی نائینی و مهدوی پور که باعث ثبت یوگا به عنوان ورزش در فدراسیون ورزش های همگانی ایران شدند، خودشان یوگا را در هند آموخته اند. در باشگاه های یوگای ایران همان تکنیک های آشرام هند انجام می شود. همچنین خیلی از افرادی که مدتی در باشگاه های یوگا تمرین می کنند برای فرا گرفتن دوره های تکمیلی یوگا به هند می روند و ادامه آموزش ها را آنجا دیده و بعد برگشت همان مطالب را به مخاطبان ایرانی عرضه می کنند.

صفحه‌ها