تخریب لانه‌ی مورچه‌ها ، نمونه‌ای از کردار نیک

  • 1392/10/30 - 23:53
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ آیا می دانید بنا بر باور دین زرتشتی، مورچه موجودی اهریمنی بوده و کشتن آن و خراب نمودن لانه ی آن ثواب بسیار دارد ؟؟؟

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ به عقیده‌ی دین زرتشتی، بر اساس متن اوستا و متون پهلوی (فارسی میانه)، مورچه موجودی اهریمنی و خبیث (اصطلاحاً خرَفستَر: xrafstar) شمرده می‌شود. در اوستا، بخشِ وندیداد، فرگرد یکم، بند هفتم آمده است که مورچه آفریده‌ی اهریمن است که برای مقابله با آفرینش اهورامزدا پدید آمده است.[1] در کتاب بُندَهِشن (که یکی از معتبرترین متون پهلوی است) در بخشِ آفرینش خرفستران، به صراحت مورچه‌ها مخلوقات اهریمن شمرده شدند. آن چنان که واخش (روح) مورچه از اهریمن است. در این کتاب به صراحت درباره مورچه‌ها آمده است که «ایشان آفریده ی هرمزد نیستند.» و در میان مورچگان به انواع مختلف از جمله مور دانه کش اشاره شده است.[2] موبد جهانگیر اوشیدری نیز می‌نویسد، مورچه جزو خرفستران (موجودات اهریمنی) است.[3] و نیز در ونندیَشتِ اوستا، خرفستران – که مورچه ها نیز جزوی از آنها هستند – به لقب آفریدگان اهریمنی و سزاوار راندن، خوانده شدند.[4]

کشتن خرفستران از جمله مورچه‌ها کفاره ی بسیاری از گناهان در دین زرتشتی است. بدین صورت که با کشتن مورچه‌ها، اهورامزدا از انسان راضی شده و گناهان را می‌بخشد. برای مثال در وندیدادِ اوستا، فرگرد چهاردهم، بند پنجم، کسی که یک سگ آبی را بکشد مرتکب گناهی بزرگ شده و برای آمرزیده شدن می‌بایستی کارهای بسیاری انجام دهد از جمله کشتن ده هزار مورچه‌ی دانه‌کش،[5] و در فرگرد شانزدهم، بند دوازدهم آمده است که زن برای پاک شدن از عادت ماهانه باید دویست مورچه را بکشد.[6] همچنین در فرگرد هجدهم، بند هفتاد و سوم آمده است که اگر کسی با زن دشتان -حائض- نزدیکی کند، باید هزار مورچه دانه کش و دو هزار مورچه از انواع دیگر را بکشد تا کفاره ی گناهش شود.[7] بنا بر متن پهلوی اردویرافنامه (با نام درستِ ارتاک ویراز نامگ) ارداویراف مقدس در بازدید از بهشت، روان برخی را در اوج شکوه و عظمت می‌بیند. سؤال می‌کند که این روان چه کسانی است؟ همراهانش پاسخ می‌دهند که این روان مردی است که خرفستران بسیاری را کشت. همچنین در بازدید از دوزخ روان مردی را می‌بیند که در دیگی رویین او را می‌پزند در حالی که پای راست او بیرون دیگ بوده، همراهان به او می‌گویند که همه‌ی تن این مرد گنهکار بوده جز پای راست او که با آن مورچه‌ها و دیگر انواع خرفستران را بسیار می‌کشت.[8]

I also saw the soul of a man whose body remains set into a brazen cauldron; and they ever cook it. One foot, which is the right one, remained outside the cauldro. And I asked thus: 'What sin was committed by this body ? Srosh the pious, and Adar the angel, said thus: " This is the soul of that wicked man who, among the living, lustfully and improperly, went much out to married women; and his whole body became sinful. But that right foot, the frog and ant, snake and scorpion, and other noxious creatures (khrafstars) were much smitten and killed and destroyed." Chapter 60 : 1-8

همچنین بنابر دیگر متون پهلوی، می‌توان وصیت کرد تا به نیابت از شخص، به کسی مزد دهند تا این حیوان را بکشند و ثواب ببرند! همچنین بیان شده که ثواب کشتن انواع مورچه (ant :marchish) و مخصوصاً مورچه‌ی دانه کش (corn-dragging ant) برابر است با ثواب نماز و عبادت بسیار برای خداوند.[9] اما جالبتر از همه این است که ویران نمودن لانه ی مورچگان، کردار نیک شمرده می‌شود. در اوستا، وندیداد، فرگرد سوم، بند بیست و دوم آمده است: «زرتشت پرسید، زمین را چگونه می‌توان خشنود نمود؟ اهورامزدا پاسخ داد: کسی که هرچه بیشتر، لانه های آفریدگان اهریمن را خراب نماید.»[10] و طبق متن پهلوی مینوی خرد، شادترین زمین، زمینی است که لانه ی خرفستران (از جمله مورچه‌ها) را در آن ویران کنند. و ناشادترین زمین، زمینی است که این موجودات اهریمنی در آن لانه داشته باشند.[11] در ونند یشتِ اوستا آمده است که خرفستران (مورچه ها) ملعون و اهریمنی و لایق رانده شدن (accursed and most foul Khrafstras of the most abominable Angra Mainyu) هستند.[12] البته پژوهشگران نیز بر این مسئله صحه گذاشته اند که کشتن خرفستران (مورچه ها و دیگر جانداران اهریمنی) در نگاه دین زرتشتی بسیار ثواب دارد.[13] شگفت انگیزتر این است گزارشات تاریخی حاکی از این هستند که زرتشتیان همواره این قوانین را اجرا می‌کردند. آن چنان که ابوریحان بیرونی در «الآثار الباقية عن القرون الخالية» اشاره می کند که در برخی جشن های زرتشتی، پیروان این دین به کشتن خرفستران (مورچه‌ها و ...) می‌پرداختند. همین نکته را شادروان موبد جهانگیر اوشیدری در دانشنامه مزدیسنا نیز بیان کردند که نام این مراسم، خرَفستَر کُشی بود.[14] پیترو دلاواله (به لاتین: Pietro Della Valle) جهان گرد ایتالیایی که در قرن هفدهم میلادی به ایران سفر کرد، می‌گوید که زرتشتیان از جانداران موذی (خرفستران) نفرت دارند و هر زمان فرصتی دست دهد، آنان را می‌کشند. شبیه همین نکته را نیز ژان باتیست تـاوِرنیه (Tavernier) جهانگرد و بازرگان معروف فرانسوی که در عصر صفویه به ایران سفر کرد، بیان می‌دارد.[15]

ناگفته نماند که در دین زرتشتی همین دیدگاه (علاوه بر مورچه‌ها) درباره ی لاک‌پشت‌ها نیز وجود دارد. چه اینکه لاک‌پشت‌ها نیز موجودات اهریمنی و سزاوار مرگ دانسته شده اند.[16]

چه زیبا فرمود سعدی به نقل از فردوسی در اعتراض به این حکم ستمگرانه :
میـــازار مــــوری که دانـه کش اســـت  
که جان دارد و جان شیرین خوش است

پی‌نوشت :

[1]. وندیداد، پژوهش جیمز دارمستتر، ترجمه موسی جوان، ناشر: دنیای کتاب ، تهران 1384، ص 61
[2]. فرنبغ دادگی، بندهش، گزارش مهرداد بهار، ناشر : توس، تهران، چاپ سوم 1385، ص97-98
[3]. موبد جهانگیر اوشیدری، دانشنامه ی مزدیسنا، نشر مرکز، تهران، چاپ پنجم 1389، ص 255-256
[4]. اوستا، گزارش دکتر ج. دوستخواه، انتشارات مروارید، تهران، چاپ شانزدهم 1391، ج 1 ص 507
[5]. همان، ج 2 ، ص 818
[6]. همان، ج 2 ، ص 838
[7]. همان، ج 2 ، ص 860
[8]. ارداویرافنامه، به گزارش فیلیپ ژینیو، ترجمه: ژاله آموزگار، انجمن ایرانشناسی فرانسه، چاپ سوم، تهران 1386، ص 59 و 80-81
The Book of ArdaViraf , Translated by Prof. Martin Haug, of the University of Munich, revised from the MS. of a Parsi priest Hoshangji. From The Sacred Books and Early Literature of the East, Volume VII: Ancient Persia, ed. Charles F. Horne, Ph.D., copyright 1917 , Chapter 14 : 11-12
[9]. نگاه کنید به متن پهلوی سَددَر نثر، باب 43 :
Sad Dar, Translated by E. W. West, from Sacred Books of the East, volume 24, Clarendon Press, 1885, CHAPTER 43 : 1-2
[10]. وندیداد، پژوهش جیمز دارمستتر، ترجمه موسی جوان، ناشر: دنیای کتاب ، تهران 1384، ص 92
[11]. مینوی خرد، ترجمه احمد تفضلی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران 1354، ص 18-19
Menog i Khrad, Translated by E. W. West, from Sacred Books of the East, volume 24, Oxford University Press, 1885, chapter 5 : 8 , chapter 6 : 10   
[12]. نگاه کنید به ترجمه وَنَندیَشت (یشتِ بیست و یکم اوستا)
Yashts , Translated by James Darmesteter , From Sacred Books of the East, American Edition, 1898 , Yashts : 21 : 1
[13]. مری بویس، زرتشتیان، باورها و آداب دینی آن ها، ترجمه ع. بهرامی، انتشارات ققنوس، تهران، ویراست دوم، چاپ دوازدهم 1391، ص 70-104
[14]. موبد جهانگیر اوشیدری، دانشنامه ی مزدیسنا، نشر مرکز، تهران، چاپ پنجم 1389، ص 255-256
[15]. مری بویس، زرتشتیان، باورها و آداب دینی آن ها، ترجمه ع. بهرامی، انتشارات ققنوس، تهران، ویراست دوم، چاپ دوازدهم 1391، ص 213
[16]. همان، ص 213
موبد جهانگیر اوشیدری، دانشنامه ی مزدیسنا، نشر مرکز، تهران، چاپ پنجم 1389، ص 255-256

تولیدی

دیدگاه‌ها

سلام . این هم از کرار نیک زرتشتی !!! آخه مورچه ها و لاک پشتها چه گناهی کردن که باید قتل عام بشن ؟؟؟؟؟

حتما یه گناهی کردن دیگه. مخلوق اهریمن بودن گناه کمی نیست (!)

اینا دارن دروغ میگن اینا بر ضد دین زردتشت هستن شما چقدر ساده اید اصلا این صحبت ها در شأن دین زردتشت نیس دین زردتشت حتی گوشت هم نمیخورن چون مال مخلوقات دیگست بعد میان همچین کاری کنن

سندهای زیادی ارائه شد که در دین زرتشتی، مورچه مخلوق اهریمن هست و خراب کردن لانه آن کردار نیک شمرده می‌شد. به هر حال این اسناد مربوط به دین زرتشتی هست.

درود! آیا از این همه پیشینه فرهنگی تنها به دنبال مورچه ها افتاده اید . ؟ مگر خودتان ایرانی نیستید؟ دستاورد چند هزار ساله سرزمینمان این است که وندیداد را برای کوچک شمردن فرهنگ سرزمینمان به کار بندید .؟ جای بسی شوربختی است . پاینده ایران!

آقای کوروش بهتر است به جای طفره رفتن از پاسخ، پاسخ منطقی از متن وندیداد میآوردید. تعصب بیجا به دلیل ایرانی بودن اصلا منطقی نیست.

آره جون ننتون یه روز که این نظام اهریمنی شما سقوط کرد اون وقت خیلی چیزها روشن میشه

شما انگار خیلی از این مطلب سوختید. به نظر اگه پاسخ منطقی برای این مطلب داشتید، اینقدر بد و بیراه به نظام نمیگفتید

واقعاکه دلیل پیدا نکردین مورچه ها روانداختین وسط!اشوزرتشت باقربانی کردن حیوانات مخالفه حالا چه جوری اومده به پیروانش گفته مورچه ها ولاک پشتهارو نابودکنین!!!ایناهمش جزئی ازتحریفاست...

دلیل پیدا نکردید چیه؟ مسئله ظلم به مورچگان افریده خداست که اهریمنی خواندنش نشانه دانش پایین است.

به عنوان یک مادر که فرزندم مدتی دچار سرگردانی بود، از شما تشکر میکنم. کار این سایت سزاوار قدردانی است. سپاسگزارم.

وای نه اینکه سگ نجس نیس در اسلام.

سگ نجس است. به خاطر مسائل بهداشتی که آن هم امری روشن و مبرهن است. اما آیا جایی سراغ دارید در منابع اسلامی، که سگ موجودی شیطانی نامیده شده باشد؟ آیا جایی سراغ دارید که کشتن سگ کردار نیک شمرده شده باشد؟ آیا جایی سراغ دارید در منابع اسلامی که زجرکُش کردن سگ کرداری نیک باشد؟ یا بالعکس؟ در منابع اسلامی امام حسن (ع) از غذای خودشان برای سگ می‌انداختند و اجازه نمی‌دادند سگی که در باغ بود گرسنه بماند. گذشته از همه این‌ها موضوع بحث، مورچه است. نه سگ... (تکمله: مدتی است که تیشه بر ریشه درختان نهاده شده. هر درختی که بار ندهد، قطع خواهد شد. شما را به پیروی از قرآن و اهل بیت دعوت میکنم و اینکه ایراد امثال من را به حساب اسلام ننویسید).

اینم خودمون گفتیم وگرنه شما اسلام گراهای تندرو تا پارسال هم میگفتید سگ نجسه!

ما افتخار میکنیم که اسلام‌گرا هستیم و اینکه ما را تندرو بنامید، برای ما افتخار است. پیش از ما هم فریب‌خوردگان و سربازان تاریکی، کسانی بهتر از ما را تندرو نامیدند. در فقه اسلام، سگ نجس است. همان‌طور که خون نجس است. اما این نجس بودن، الزاماً به معنی پَست بودن نیست. بلکه به این معناست که باید از رطوبت آن پرهیز کرد. شما قبول ندارید؟ بفرمایید رطوبت سگ را به سر و صورت خود بزنید. ولی سعی کنید بدون آگاهی و مطالعه، اظهار نظر نکنید (و نکنیم)

مالیدم و هیچ ضرری هم نداره شما هم مورچه به سرو روتون بریزید!

نتیجه ‌کم‌عقلی و حماقت: مالیدن رطوبت سگ به سر و صورت! از لج دیگران...

ما معتقدیم که مورچه را باید رها کرد که زندگی‌اش را بکند. ولی زرتشتی‌‌زده میگوید باید مورچه را کُشت و رطوبت سگ به سر و صورت مالید. وقتی عقل نباشد، جان در عذاب است.

اولا این کشتن مورچه مجاز و نیک بوده به خاطر موذی بودن و آزار دادن انسان هاست در برخی احادیث اسلام گرامی شما کشتن مورچه ایرادی نداشته نمونش این جواز کشتن؛ به این معنا که اگر کسی آن ها را بکشد؛ گنه کار نیست. با این روی کرد؛ کشتن همه حیوانات جایز و بدون اشکال است. اما درخصوص کشتن این حیوانات سفارش هم شده است: انواع مارها،کلاغ، عقرب، سگ‌ها حیوانات ریز مثل شپش. https://www.farsnews.ir/news/13920230000359/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA در حدیثی از حضرت صادق(ع) آمده است: « لابأس تقبل النمل آذتک لولم توذک»؛ «کشتن مورچه اشکالی ندارد چه آزاری به تو برساند و چه نرساند.»(بحار، ج۶۴، ص۲۶۸) https://www.niksalehi.com/din-andishe/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.html

سلام. ممنون از مطلب خوبتون و آگاهی رسانی تون.

واقعن مورچه موجودی آزار دهندست کاش نسلش از بین میرفت

در دین زرتشتی، حتی مورچه ای که در صحرا زندگی میکند هم اهریمنی تلقی شده. خب آن مورچه چکار به من و شما دارد؟ مورچه‌‌ها طبیعت رُ پاکسازی میکنند و بسیار سودمند هستند.

راسته که شهاب سنگهارو شیاطین به سمت مؤمنین پرتاب می‌کنند؟

هر چیزی در عالم، یک وِجهه ظاهری و مادی داره. و یک وجهه باطنی و معنوی. شهاب سنگ (Meteorite) وِجهه ظاهریش اینه که "یک قطعه‌ی جامد از جرم‌هایی همچون سیارک‌ها است که از فضای بیرون جَو (و پس از گذر از جَو به سمت زمین یا یک سیاره دیگر فرود آمده است". اما اسلام، علاوه بر این وجهه ظاهری، به وجهه معنوی و باطنی قضیه هم توجه دارد. آن اینکه موجودات غیر ارگانیکی در جهان وجود دارند که شهاب سنگ‌ها می‌توانند آثار این موجودات غیر ارگانیک (جنیان، شیاطین و...) را دفع یا رفع کنند. این منظور، در قرآن (کتاب مقدس اسلام) آمده است. وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

اما قرآن گفته شهاب سنگها به سمت مؤمنین پرتاب میشن؟! نه موجودات غیررارگانیکی

کجا گفته به سمت مؤمنین پرتاب میشه؟ آیه‌ش رو بیارید. من در قرآن دیدم که شهاب سنگ، وجه معنوی‌ش اینه که به سمت موجودات غیر ارکانیک (شیاطین و جنیان با انژی منفی) پرتاب میشن: سوره صافات، آیه 5 الی 10

بیشترین سقوطشون هم در بلاد کفره ک!

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.