افزودن نظر جدید

ما معتقدیم که مورچه را باید رها کرد که زندگی‌اش را بکند. ولی زرتشتی‌‌زده میگوید باید مورچه را کُشت و رطوبت سگ به سر و صورت مالید. وقتی عقل نباشد، جان در عذاب است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.