افزودن نظر جدید

اما قرآن گفته شهاب سنگها به سمت مؤمنین پرتاب میشن؟! نه موجودات غیررارگانیکی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.