افزودن نظر جدید

نتیجه ‌کم‌عقلی و حماقت: مالیدن رطوبت سگ به سر و صورت! از لج دیگران...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.