افزودن نظر جدید

راسته که شهاب سنگهارو شیاطین به سمت مؤمنین پرتاب می‌کنند؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.