افزودن نظر جدید

سگ نجس است. به خاطر مسائل بهداشتی که آن هم امری روشن و مبرهن است. اما آیا جایی سراغ دارید در منابع اسلامی، که سگ موجودی شیطانی نامیده شده باشد؟ آیا جایی سراغ دارید که کشتن سگ کردار نیک شمرده شده باشد؟ آیا جایی سراغ دارید در منابع اسلامی که زجرکُش کردن سگ کرداری نیک باشد؟ یا بالعکس؟ در منابع اسلامی امام حسن (ع) از غذای خودشان برای سگ می‌انداختند و اجازه نمی‌دادند سگی که در باغ بود گرسنه بماند. گذشته از همه این‌ها موضوع بحث، مورچه است. نه سگ... (تکمله: مدتی است که تیشه بر ریشه درختان نهاده شده. هر درختی که بار ندهد، قطع خواهد شد. شما را به پیروی از قرآن و اهل بیت دعوت میکنم و اینکه ایراد امثال من را به حساب اسلام ننویسید).
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.