افزودن نظر جدید

اولا این کشتن مورچه مجاز و نیک بوده به خاطر موذی بودن و آزار دادن انسان هاست در برخی احادیث اسلام گرامی شما کشتن مورچه ایرادی نداشته نمونش این جواز کشتن؛ به این معنا که اگر کسی آن ها را بکشد؛ گنه کار نیست. با این روی کرد؛ کشتن همه حیوانات جایز و بدون اشکال است. اما درخصوص کشتن این حیوانات سفارش هم شده است: انواع مارها،کلاغ، عقرب، سگ‌ها حیوانات ریز مثل شپش. https://www.farsnews.ir/news/13920230000359/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA در حدیثی از حضرت صادق(ع) آمده است: « لابأس تقبل النمل آذتک لولم توذک»؛ «کشتن مورچه اشکالی ندارد چه آزاری به تو برساند و چه نرساند.»(بحار، ج۶۴، ص۲۶۸) https://www.niksalehi.com/din-andishe/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.html
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.