صلاحی

اشاره غیبیه
05/03/1400 - 14:18

عده‌ای از دراویش نعمت اللهی گنابادی در حمایت از صلاحی نامه‌ای به سید علیرضا جذبی نوشته‌ و مدعی‌اند که الهام غیبی فقط برای صدور فرمان قطبیت صلاحی بوده است. درحالی‌که از شواهد امر پیداست که فرمان‌های صادر شده از طرف نورعلی تابنده چه برای قطبیت جذبی و چه برای قطبیت صلاحی، همگی مبتنی بر تصمیم شخصی بوده نه الهام غیبی.

صوفیه
05/02/1400 - 11:38

با توجه به کهولت سن سید علیرضا جذبی و مساعد نبودن حال ایشان، صلاحی از همین حالا تلاش می‌کند لااقل بعد از جذبی بتواند به قطبیت این فرقه برسد. از این‌رو از همین حالا سعی دارد تا هر کسی را که گمان می‌کند شرایط و زمینه رسیدن به قطبیت را دارد و می‌تواند مانعی برای رسیدن به قطبیت در این فرقه باشد را به نحوی از سر راه خود بردارد. از همین رو یکی از پیروانش در نامه‌ای به رضا تابنده اتهامات زیادی را متوجه وی کرده است.

04/16/1400 - 07:19

صلاحی در ابتدا در سخنانی عجیب ادعا کرد که سلسله اجازه ذکر حدیث بسیاری از علمای شیعه و اهل سنت به معروف کرخی می‌رسد! صلاحی همچنین ادعا می‌کند که حرکت امام رضا (ع) به سوی مرو از شهر بغداد بوده است درحالی‌که تاریخ نگاران مشهور چنین اعتقادی ندارند و این قول امثال صلاحی، نظری خلاف نظر مشهور است.

04/14/1400 - 15:22

محمد اسماعیل صلاحی نیز به‌مانند اقطاب سلف خویش به همین منظور در سخنانی به تشریح ابعاد مختلف تاریخ زندگی معروف کرخی پرداخت. صلاحی به مانند دیگر اقطاب گنابادی معتقد است که معروف کرخی از امام صادق (ع) روایت نقل کرده است. درحالی‌که از لحاظ سنی و تاریخی این چنین چیزی ممکن نیست.

04/14/1400 - 14:49

اکثر اقطاب فرقه صوفیه گنابادی درباره معروف کرخی اظهارنظر کرده‌اند. از همین رو صلاحی نیز در سخنانی عجیب ادعا کرد که سلسله اجازات روایت بسیاری از علمای شیعه و اهل سنت به معروف کرخی می‌رسد. صلاحی حتی ادعا کرد عالم بزرگ مامقانی نیز در کتاب خویش معروف کرخی را تایید کرده است. درحالی‌که این ادعای کذب و تهمتی بزرگ به این عالم بزرگ است.

04/12/1400 - 13:30

محمد اسماعیل صلاحی که قطبیت جذبی را به او تبریک گفته بود و تا چند وقت قبل می‌گفت من تا زمانی که نامه فرمان قطبیت خودم به دستم رسید فکر هم نمی‌کردم که قطب باشم، ولی حالا ادعا می‌کند که در زمان تشییع جنازه تابنده فکر می‌کردم من و جذبی پوششی باشیم برای نفر دیگری و قطب اصلی نباشم. اما حالا ادعایی دیگر دارد و خلاف صحبت‌های قبلی خود سخن می‌گوید.

04/06/1400 - 14:01

محمد اسماعیل صلاحی درویش پرمدعای فرقه صوفیه گنابادی که خود را قطب برحق این فرقه می‌داند ادعا کرده است که ودایع الهی نزد وی است. وی ادعا کرد همان قوای ملکوتی که از علم الاسماء است در وجود اوست. درحالی‌که نورعلی تابنده و جذبی نشان دادند که از قرائت صحیح قرآن عاجزند. صلاحی نیز قادر به سخنرانی بی عیب و نقص نیست، درحالی‌که صاحب ودایع الهی باید بدون هیچ عیب و نقص و با فصاحت و بلاغت صحبت کند.

03/31/1400 - 08:51

درحالی‌که حتی سران فتنه ازجمله مهدی کروبی و سید محمد خاتمی هم مردم را برای شرکت در انتخابات دعوت کردند ولی محمد اسماعیل صلاحی درویش خودشیفته که خود را قطب برحق این فرقه می‌داند در این روزها برخلاف جریان انقلاب و همراه و هم‌صدا با منافقین و دشمنان ایران، در حال تخریب و غیرمشروع خواندن نظام و انتخابات است.

03/25/1400 - 08:55

دراویش فرقه صوفیه گنابادی نیز به مانند منافقین و دوستان و همراهان سلطنت طلب خود در دیگر کشورها با لبیک به ندای دشمنان جمهوری اسلامی، همراه و هم سوی با آن‌ها مردم ایران را به تحریم انتخابات دعوت کردند. صلاحی قطب خود خوانده دراویش گنابادی نیز هم سو و همراه با نتانیاهو و مریم رجوی و بن سلمان سعودی عَلَم مخالفت با انتخابات را برافراشت و در سخنانی توهین آمیز به‌نظام و انقلاب اسلامی به لجن پراکنی پرداخت.

02/12/1400 - 09:39

مسئله‌ی قطبیت در تصوف، اگر نگوییم مهمترین، به یقین یکی از اهم مسائل و موضوعات در این مسلک است. این منصب بالاترین مقام و مرتبه معنوی است که یک درویش می‌تواند به آن مرتبه برسد. از آنجا که پس از مرگ هر قطب می‌بایست این راه ادامه یابد تا رهبری مریدان متوقف نگردد، لازم بود تا قطب، خلیفه و شیخ پس از خود را معرفی کند که با این اجازه یا مشیخه و کرسی‌نامه،‌ ولیّ سجاده یا صاحب رخصت پس از قطب مشخص گردد.

02/11/1400 - 09:30

صلاحی بار دیگر التماس نامه‌ای را به ادبیات جدید نوشته و خود را خلیفه‌ی الهی معرفی کرده و همچنین دست به دامن گروهک‌هایی شده که پیش از این نورعلی تابنده قطب سابق این فرقه، آنها را منحل اعلام کرده و از ایشان برائت جسته بود!

02/01/1400 - 16:04

محمد اسماعیل صلاحی قطب خود خوانده دراویش گنابادی که به هر دری می‌زند که ادعای قطبیت خود را ثابت کند در جدیدترین صحبت خود پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را متهم به انجام کارهای اشتباه در طول دوران رسالتشان کردند و نزول آیه "عبس و تولی" را به‌عنوان مصداقی از اشتباهات پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) دانستند.

01/29/1400 - 23:26

با مرگ نورعلی تابنده گویا تشنگان رسیدن به قدرت، سربلند کرده و درویشی ساده به نام محمد اسماعیل صلاحی سودای قطبیت دارد. صلاحی با این پیش‌فرض، که چون مدعیان قطبیت در سلسله نعمت اللهی مثل صفی علیشاه، اکثراً توانستند برای خود فرقه‌ای تشکیل دهند، او نیز می‌تواند به‌مانند آنان به قطبیت برسد. صلاحی برای اثبات ادعای خود هر روز فرمان جدیدی از آستین خود خارج می‌کند و مدعی ‌می‌شود که از سوی نورعلی تابنده صادر شده است.

01/21/1400 - 21:31

از زمانی که سه نفر بر سر جانشینی رحمت علیشاه ادعای قطبیت کردند دیگر کسی چنین نزاعی را حداقل در سلسله سلطان علیشاهی مشاهده نکرده بود، تا اینکه درحالی‌که جذبی به‌عنوان قطب این فرقه معرفی شده بود، جناب صلاحی به یک باره ادعای قطبیت کرد و مدعی شد از جناب نورعلی تابنده فرمان قطبیت دارد. اما این ادعای صلاحی آنچنان که خودش ادعا می‌کند هم بی عیب و نقص نیست و قرائن و شواهد، خلاف ادعای او را می‌رسانند.

صفحه‌ها