افزودن نظر جدید

خیلی جالبه یعنی اگر خلیفه مسلمین و جامعه اسلامی ستمگر و بیدادگر باشد قیام بر علیه او حرام است ؟ اینو بر چه اساسی میگید ؟ اگه اینطور باشه که این ظلمه !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.