مدعیان دروغین مهدویت

عبدالله بن عمیر کلبی
06/22/1402 - 14:22

احمد بصری در کتاب خویش برای اثبات حجیت خواب در تشخیص حجت الهی، به خواب وهب نصرانی استناد کرده؛ در حالی که چنین داستانی در منابع معتبر تاریخی نقل نشده و فقط در کلام خطبای عراقی برای اولین‌ بار نقل شده است.

پرچم امام زمان(ع)
06/21/1402 - 09:22

مبلغین جریان احمد بصری اعتقاد دارند که بر روی پرچم امام زمان(عج)، شعار«البیعة لله» حک شده است و روایات اهل‌بیت(ع) به این نکته اشاره دارد؛ این در حالیست که با کنکاش در روایات نقل شده در این‌باره، روشن می‌شود هیچ کدام از آن روایات، از معصومین(ع) صادر نشده است.

حدیث وصیت
06/13/1402 - 12:58

مبلغین جریان انحرافی احمداسماعیل بصری معتقدند که بر حدیث وصیت، هیچ اشکالی وارد نیست؛ این ادعا در حالیست که بر این حدیث، اشکالات سندی و محتوایی وارد است، به گونه‌ای که چنین حدیثی با مبانی شیعی سازگاری ندارد.

احمداسماعیل بصری
06/04/1402 - 14:14

عباس فتحیه در تحریف معنوی روایتی، مصداق (متحرکنا) را احمداسماعیل بصری می‌داند، در صورتی که مصداق واقعی روایت مذکور را می‌توان با قرائنی که در روایات دیگر وجود دارد، مشخص کرد و آن مصداق کسی غیر از حجت بن الحسن العسکری(ع) نیست.

کتاب‌های مهدوی
06/04/1402 - 13:59

یکی از مبلغین جریان انحرافی احمداسماعیل بصری، برای تضعیف جایگاه عالمان شیعه، کتاب‌های ارزشمند ایشان در مباحث مهدویت را فقط حاوی جمع روایات و بدون انجام کاری عمیق در این زمینه عنوان کرده است. اما بر خلاف این ادعا، با مطالعه کتاب‌های عالمان شیعه، علمیت و تلاش آنها در مقابله با جریان انحرافی روشن خواهد شد.

پیراهن امام حسین(ع)
05/26/1402 - 13:42

پیروان جریان احمداسماعیل بصری، در کانال رسمی خود حدیثی جعلی در مورد آغاز هلال محرم منتشر کرده‌اند؛ در صورتی که این حدیث، در منابع متأخر حدیثی به صورت مُرسَل نقل نشده و به همین خاطر، نمی‌توان آن را به امام معصوم(ع) نسبت داد.

احمد بصری
05/21/1402 - 09:32

عباس فتحیه با مغالطه‌ای آشکار بیان می‌کند که برخلاف تصور عموم، آن کسی که در بین رکن و مقام با او بیعت می‌شود، احمد بصری است؛ درصورتی که آن کسی که بین رکن و مقام با او بیعت می‌شود، کسی است که زمین را پر از عدل و داد می‌کند و به اعتراف احمد بصری، این وظیفه توسط حجت بن الحسن(ع) انجام می‌شود.

پرچم عزا
05/09/1402 - 14:02

جریان انحرافی احمداسماعیل بصری، هر روایتی در منابع قدیم و جدید باشد، نقل می‌کنند و هیچ‌‌گونه بررسی حدیثی، برای اعتبارسنجی احادیث انجام نمی‌دهند.

اولین مدعی حدیث وصیث!!
04/31/1402 - 09:27

احمد اسماعیل بصری مدعیست، اولین شخصی است که به حدیث وصیت استناد کرده و این نشان حقانیت اوست. اما با اندک تأملی روشن می‌شود که پیش از او محمدکریم‌خان کرمانی (از رهبران شیخیه) و علیرضا پیغان برای اثبات ادعای باطل خویش از این روایت استفاده نموده‌اند.

آیه اکمال
04/24/1402 - 07:56

طرفداران احمد‌ اسماعیل بصری، اعتقاد دارند که تقلید از علما هیچ گونه دلیلی ندارد و این مسئله با مفاد آیه اکمال دین، تعارض دارد؛ در صورتی‌ که احمد‌اسماعیل بصری در یکی ازکتاب‌هایش می‌پذیرد که در عصر غیبت کبری، تقلید از عالمان دینی جایز است و تأیید تقلید را مستند به روایات اهل بیت(ع) می‌داند.

من حکومت عدل و داد را می گسترانم!
03/15/1402 - 12:16

در این روایات، شخصی که برپاکننده عدل است را امام زمان حجت بن الحسن العسکری (ع[) معرفی می کنند. سوالی که از اتباع احمدالحسن باید پرسید این است که آیا از این غصب صفات امام توسط احمدالحسن بصری نتیجه ای غیر از این باید گرفت که وی کذّاب و مفتر است؟

03/15/1402 - 09:29

احمد بن الحسن اسم حقیقش احمد بن اسماعیل بصری است. وی در سال 1968 میلادی در بصره عراق متولد شد، و در سال 2003 میلادی ادعا کرد که یکی از فرزندان امام مهدی(ع) است و با پنج واسطه به حضرت مهدی(ع) منتسب می‌شود. تنها دلیل وی بر وصایت امام مهدی، خوابی است که از وی نقل شده که در عالم خواب به دیدار امام مهدی (ع) مشرف شده است.

فتنه احمدالحسن
03/15/1402 - 09:25

فرقه احمدالحسن بصری روایت امام سجاد (ع) را به راحتی تحریف می کنند. چرا احمدالحسن و اتباع او دست به چنین تحریفاتی می زنند؟ این تحریفات به چه قصد و سوء نیتی در این فرقه انجام می شد؟

12 اما یا 24 امام
03/15/1402 - 09:23

فرقه احمدالحسن با استفاده از روایت موسوم به وصیت، عدد اوصیاء را 24 تن می‌داند و حال آن‌که بر اساس روایت مورد تمسک بالا، عدد امامان و اوصیاء 13 تن می‌شود و به کم و بیش اعتقادی ندارد! با این وجود دچار تعارض عددی شده و بایستی برای حل این مساله پاسخگو باشد.

صفحه‌ها