اخبار اسلام

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/28/1401 - 12:55

صهیونیست ها در مطالعات خود با ابعاد سیاسی و ایدئولوژی شیعه و مفاهیم انقلابی آن مانند شهادت، عاشورا، انتظار و اعتقاد به غاصبانه بودن حکومت غیر معصوم از نظر شیعیان آشنا شدند و متوجه تضادهای عمیق میان ایدئولوژی شیعه و غرب شدند. عمده فعالیت های آمریکا و صهیونیست ها در پیشبرد پروژه ایران هراسی و شیعه هراسی در دو بعد ایران هراسی غربی و عربی صورت گرفته است.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/12/1401 - 15:54

استعمار با شناخت وضعیت مسلمانان و جهان اسلام در هر زمانی و هماهنگ با شرایط جوامع اسلامی، توطئه و حربه ای را برای ایجاد تفرقه و اختلاف میان امت اسلام در دستور کار قرار می دهد و با استفاده از رسانه‌های اطلاعاتی، در حال تضعیف جایگاه دین اسلام و پدیده بیداری اسلامی و تفرقه در میان مسلمانان هستند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/11/1401 - 12:38

استعمار با شناخت وضعیت مسلمانان و جهان اسلام در هر زمانی و هماهنگ با شرایط جوامع اسلامی، توطئه و حربه ای را برای ایجاد تفرقه و اختلاف میان امت اسلام در دستور کار قرار می دهد. یکی از این نقشه‌های طراحی شده، سعی در ایجاد و تأسیس احزاب و فرقه‌هایی است که برای پیشبرد اهداف شوم و ایجاد اختلاف میان مذاهب اسلامی و از بین بردن وحدت مسلمانان مؤثرند.

قصد ادامه اغتشاشات، بدون ملاحظه اعتقادات
08/05/1401 - 13:31

طراحان اغتشاشات اخیر، به دنبال زنده نگهداشتن و شعله‌ورتر شدن این اغتشاشات هستند و از هر راهی بهره می‌برند و توجه ندارند که خانم امینی از اهل سنت بوده و خانواده اش اعتقادی به چهلم گرفتن برای مرده ندارند. آنان با غفلت از این مسئله، مزدوران خود را برای تجمعی دیگر علیه نظام، در سقز سازماندهی کردند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/25/1401 - 15:41

امام خمینی (ره) وحدت را یک تکلیف الهی و وظیفه شرعی برای آحاد امت می دانست و در این میان مسئولیتی مضاعف برای علما و روشنفکران و رؤسا و حکام قائل بود و فصلی خاص از پیامهای عمومی ایشان به همین مهم اختصاص داشت.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/25/1401 - 13:37

امام خمینی (ره) به عنوان رهبر جامعه اسلامی همواره به فعالیت دشمنان برای تضعیف آموزه‌های اسلامی و دامن زدن برخی از معاندان بر جریان اسلام آمریکایی تأکید داشتند و امت اسلامی را به هوشیاری، بصیرت و حفظ اصالت‌های دینی سوق می‌دادند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/25/1401 - 12:35

دشمنان اسلام و قدرت های استعماری همچون رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی و حامیان همیشگی آن مثل انگلیس و آمریکا از آن جایی که انقلاب اسلامی ایران را سدی محکم در مقابل زیاده خواهی و چپاول منابع و ذخایر ملت ایران می‌دیدند، بر آن شدند تا به شیوه های مختلفی به مقابله با انقلاب اسلامی و مبانی آن كه مانع سلطه آنان بود، برخيزند.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
07/20/1401 - 13:20

استکبار جهانى به سرکردگى آمریکا براى حفظ و تداوم حکومت صهیونیسم با استفاده از حربه ملی گرایی، مسئله فلسطین را مبارزه بین اعراب و اسرائیل قلمداد کرد تا بتواند از اهمیت آن بکاهد و مبارزات را از محوریت اسلام که آیینى متکى به احکام خداوند متعال است، خارج سازد.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/07/1401 - 17:08

دشمن برای ایجاد تفرقه و اختلاف در کشورهای مسلمان از ابزارهای قدیمی تفرقه‌ استفاده می کند. از قومیت ها، مذهب و طایفه گری استفاده می‌کند و موضوعاتی را که اسلام تأکید کرده که عمده نشوند، آنها را عمده می‌کند. در اسلام ناب محمدی تأکید کرده است که قومیت ها، ملاک تشخص و هویت نیستند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/07/1401 - 16:55

امروز استعمار چپ و راست، دست به دست هم داده و برای نابودی امت اسلام و کشورهای مسلمان تلاش می کنند و هر دو در راه تحکیم پایه‌های سرسپردگی ملت های اسلامی و غارت سرمایه‌های فراوان و منابع طبیعی آنان گام برمی‌دارند.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
07/07/1401 - 16:52

علت دشمنی استکبار و استعمار جهانی با نظام جمهوری اسلامی ایران به این دلیل است که انقلاب اسلامی ایران داعیه دار اسلام ناب در عالم بوده و درصدد اجرای اسلام ناب محمدی در دنیا است که یکی از فعالیت های آن مقابله با استکبار در منطقه و دنیا است، فلذا دشمنان اسلام و انقلاب از این امر ناخشنود هستند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/07/1401 - 16:40

امروزه برخی از افراد ضعیف الایمان و خود فروخته، همسو با سیاست های استکبار و قدرت های استعمارگر و علیه انقلاب اسلامی ایران فعالیت های رسانه‌ای انجام می‌دهند و ذره‌ای اعتراض را علیه نظام اسلامی ایران مدیرت می‌کنند که البته با بصیرت مردم انقلابی و ملت همیشه در صحنه ایران، این خباثت ها بی اثر مانده است.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
07/07/1401 - 08:51

دشمنان اسلام و قدرت های استعماری همچون رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی و حامیان همیشگی آن مثل انگلیس و آمریکا از آن جایی که دستورات قرآن و دین مبین اسلام را سدی محکم در مقابل زیاده خواهی و چپاول منابع و ذخایر ملت های مسلمان می‌دیدند، بر آن شدند تا به مقابله با فرامین کتاب مقدس قرآن كه مانع سلطه آنان بود، برخيزند.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
06/28/1401 - 10:36

امام خمینی (ره): امروز استعمار چپ و راست، دست به دست هم داده و برای نابودی امت اسلام و کشورهای مسلمان تلاش می کنند و هر دو در راه تحکیم پایه‌های سرسپردگی ملت های اسلامی و غارت سرمایه‌های فراوان و منابع طبیعی آنان گام برمی‌دارند؛ مقام معظم رهبری (مدظله):اسلام آمریکایی، چیزی به نام اسلام است كه در خدمت منافع قدرت های استكباری و توجیه كننده اعمال آنهاست.

صفحه‌ها